Veiligheid op speelpleinen en veiligheid van speeltoestellen


Risicoanalyse, preventiemaatregelen, inspectie- en onderhoudsschema
Opleiding Veiligheid 180618

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Naast de theoretische uiteenzetting zal de docent verschillende voorbeelden bespreken zoals een risicoanalyse van verschillende speeltuigen, een logboek en de praktische uitwerking van een risicoanalyse.

Na het volgen van deze opleiding is men op de hoogte van de normering, verantwoordelijkheden en is men in staat om de risico's in te schatten, te analyseren en preventieve maatregelen voor te stellen, en weet men hoe een logboek en onderhoudsschema op te maken en te beheren.

Omschrijving

Veiligheid op speelterreinen en veiligheid van speeltoestellen verdient bijzondere aandacht.

Een speelterrein, zijnde een ten behoeve van spel of ontspanning ingerichte ruimte met minstens één speeltoestel, is onderhevig aan specifieke regelgeving.

Speeltoestellen moeten aan specifieke veiligheidsbeginselen voldoen om op de markt te worden gebracht.

Evenzeer mag een speelterrein slechts uitgebaat worden indien aan de algemene veiligheidsverplichtingen wordt voldaan.

Als uitbater moet men beseffen dat men verantwoordelijk is voor de veiligheid van de speeltoestellen en speelterreinen, en dit impliceert verschillende taken en opdrachten.

Zo moet de uitbater o.a.:

 • een risicoanalyse uitvoeren
 • preventiemaatregelen opstellen en toepassen
 • een inspectie- en onderhoudsschema opstellen

Dankzij de regelgeving, de samenwerking tussen de gebruiker, de speelgoedsector en de overheid wordt het mogelijk om veilige en attractieve speelomgevingen te creëren.

Onveilige speeltoestellen op een speelplein zullen heel dikwijls aanleiding geven tot klachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en dienst preventie van onderwijsinstellingen, vakantieopvang en kinderopvang, speelpleinwerking, sport- & recreatiedomeinen, horeca-uitbaters, winkelketens, indoorspeelpeinen, hotels, sportclubs, campings, gemeentelijke speelterreinen, de horeca met speeltoestellen, scholen, zwembaden met speelterrein infrastructuur, …

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Wat zijn speeltoestellen?
 • Wat zijn sporttoestellen?
 • Wat is een speelterrein?
 • Wat is een tijdelijk speeltoestel?
 • Welke normeringen zijn er?
 • Van toepassing zijnde reglementering
 • De verantwoordelijkheden van de uitbater
 • De verantwoordelijkheden van de gebruiker
 • Inrichting van een speelterrein
 • Gevaar, risico, risicoanalyse
 • Opstellen en toepassen van preventiemaatregelen
 • Opmaak van een inspectie en onderhoudsschema
 • Werken met een logboek
 • Nazicht, onderhoudswerkzaamheden, periodieke controles
 • Meldingsplicht van incidenten en ongevallen
 • Verplichtingen voor fabrikanten van speeltoestellen
 • Enkele cases en vaak voorkomende vragen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.