Veiligheid op speelpleinen en veiligheid van speeltoestellen


Risicoanalyse, preventieve maatregelen en onderhoudsschema
Mixed Klassikaal Veiligheid 110513
Mixed Via Web Veiligheid 110513

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Naast de theoretische uiteenzetting zal de docent verschillende voorbeelden bespreken zoals een risicoanalyse van verschillende speeltuigen, een logboek en de praktische uitwerking van een risicoanalyse.

Na het volgen van deze opleiding is men op de hoogte van de normering en verantwoordelijkheden en is men in staat om de risico's in te schatten, te analyseren en preventieve maatregelen voor te stellen, en weet men hoe een logboek en onderhoudsschema op te maken en te beheren.

Introductie

Veiligheid op speelterreinen en veiligheid van speeltoestellen verdient bijzondere aandacht.

Omschrijving

Een speelterrein, zijnde een ten behoeve van spel of ontspanning ingerichte ruimte met minstens één speeltoestel, is onderhevig aan strenge regelgeving.

Alvorens een speeltoestel op de markt gebracht wordt moet er zowel aan de algemene als aan de specifieke veiligheidsbeginselen worden voldaan. Daarnaast mag een speelterrein slechts uitgebaat worden indien aan de algemene veiligheidsverplichtingen wordt voldaan.

Als uitbater moet men beseffen dat men verantwoordelijk is voor de veiligheid van de speeltoestellen en speelterreinen, dit impliceert verschillende taken en opdrachten.

Zo moet de uitbater o.a.:

 • een risicoanalyse uitvoeren
 • preventiemaatregelen opstellen en toepassen
 • een inspectie- en onderhoudsschema opstellen

Dankzij de regelgeving, de samenwerking tussen de gebruiker, de speelgoedsector en de overheid wordt het mogelijk om veilige en attractieve speelomgevingen te creëren.

Onveilige speeltoestellen op een speelplein zullen heel dikwijls aanleiding geven tot klachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en dienst preventie van onderwijsinstellingen, vakantieopvang en kinderopvang, speelpleinwerking, sport- & recreatiedomeinen, horeca-uitbaters.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

veiligheid-speelplein-1-1_2011-513.png

Programma

 • Wat zijn speeltoestellen?
 • Wat is een speelterrein?
 • Welke normeringen zijn er?
 • Van toepassing zijnde reglementering
 • De verantwoordelijkheden van de uitbater
 • De verantwoordelijkheden van de gebruiker
 • Inrichting van een speelterrein
 • De risicoanalyse
 • Opstellen van preventiemaatregelen
 • Opmaak van een inspectie en onderhoudsschema
 • Werken met een logboek
 • Nazicht, onderhoudswerkzaamheden, periodieke controles
 • Meldingsplicht van incidenten en ongevallen
 • Verplichtingen voor fabrikanten van speeltoestellen

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Heel veel verduidelijking gekregen. Een zeer aangename en ervaren lesgever.

Richtlijnen tot implementeren van de wetgeving helpen ons verder op weg.

Anja Van Holsbeeck, Landelijke Kinderopvang

De opleiding was leerrijk en goed georganiseerd!

Tessa Verwimp, Jeugddienst Westerlo

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.