Veiligheid in het openbaar groen


De risicoanalyse als instrument om te komen tot een veiliger werkplek
Opleiding Veiligheid 190224

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze training:

 • bent u in staat mee te werken aan een elementaire risicoanalyse
 • kent u het verschil tussen gevaar en risico
 • heeft u inzicht in de voornaamste risico’s en kunt u ze beoordelen
 • kunt u preventieve maatregelen voorstellen
 • kunt u actief met kennis van zaken meewerken aan een veiliger werkomgeving

Omschrijving

Binnen de groendienst en tuinsector worden de werknemers blootgesteld aan heel wat gevaren en zijn de risico’s van die aard dat de arbeidsongevallen meestal vrij ernstig zijn.

Het uitvoeren van een risicoanalyse is voor elke werkgever een wettelijke verplichting. Op basis van die risicoanalyses kunnen de nodige preventiemaatregelen genomen worden om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. De leidinggevende heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Als verlengstuk van de werkgever op de werkvloer is de leidinggevende belast met de implementatie van het welzijnsbeleid.

Kennis over en inzicht in de verschillende risico’s in de sector zijn dus onontbeerlijk.

Om de werkomstandigheden in de sector van de parken en tuinen te verbeteren werd trouwens door de overheid voor deze sector het risicoanalyse-instrument OiRA ontwikkeld.

Deze tool biedt de sector de mogelijkheid om de risico’s te beoordelen waarmee ze geconfronteerd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden uit de groensector.

Voorkennis

Inzicht en kennis van de activiteiten en werken in de sector zijn een voldoende basis.

Specifieke kennis omtrent veiligheid is niet vereist.

Methodologie

Met deze training willen we de leidinggevenden kennis en vaardigheden bijbrengen zodat zij actief kunnen meewerken aan het voorkomen van arbeidsongevallen.

De training is minimaal theoretisch, maximaal praktisch.

Het is de bedoeling dat u na de training in staat bent om gevaren en risico’s te detecteren en dit o.a. aan de hand van de OiRA-tool.

Aansluitend kunt u heel concrete verbeteringen formuleren voor uw eigen organisatie.

Gezien het interactief karakter van deze training worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Breng uw inspiratie en ideeën mee naar de training!

Programma

 • Algemeen: veiligheid en welzijn
 • Welzijn, welzijnsbeleid en welzijnsprincipes in de groendienst en tuinsector
 • Gevaren en risico’s
 • Vaak voorkomende arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Specifieke risico’s:
  • bij het werken met handgereedschappen (bv zagen, scharen, maaiers, …)
  • bij het werken met machines
  • bij het werken op hoogte (ladder, stelling, hoogwerker)
  • bij het werken langs de openbare weg (signalisatie)
  • bij het werken met gevaarlijke producten (bv sproeistoffen, meststoffen, …)
  • bij het werken in de nabijheid van elektrische leidingen
 • Geluid en trillingen
 • Ergonomische aandachtspunten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Hygiëne en EHBO
 • OIRA-tool, risicoanalyse voor parken en tuinen (OiRA  = Online interactive Risk Assessment)

Ignaas Crombez is preventiedeskundige, ergonoom en preventieadviseur niveau 1. Hij is consultant veiligheids-, welzijns- en milieubeleid. Hij is ook adviseur en auditor voor zorgsystemen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.