Veilig werken langs de openbare weg


Speel een actieve rol in het voorkomen van ongevallen en incidenten
Opleiding Veiligheid 200176

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding hebben we vooral aandacht voor de veiligheidsaspecten bij werkzaamheden langs de openbare weg. We hebben hierbij zowel aandacht voor de veiligheid van de werknemer, als voor de veiligheid van de weggebruikers, de fietsers, de voorbijgangers, …

U hebt o.a. kennis van het wettelijk kader, de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, collectieve & persoonlijke beschermingsmiddelen, de signalisatie, de risico’s en preventieve maatregelen.

Omschrijving

Bij werkzaamheden langs de openbare weg wordt u blootgesteld aan gevaarlijke situaties, m.a.w. werken langs de openbare weg brengt altijd risico’s met zich mee.

Raast het verkeer u rakelings voorbij tegen “te hoge” snelheid? Maar ook u als werknemer zorgt mogelijk voor gevaarlijke situaties voor de weggebruikers, de fietsers, de voorbijgangers, …

We mogen dus concluderen dat er voor iedereen voldoende veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

 • Weet u welke de risico’s zijn?
 • Weet u welke verkeersmaatregelen u moet nemen?
 • Weet u welke signalisatie u moet voorzien en hoe u omleidingen en hindernissen moet signaleren?
 • Weet u welke de bevoegdheden zijn volgens het politiereglement betreffende werken langs de openbare weg?
 • Weet u welke de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de verschillende actoren?

Om uw kennis en vaardigheden verder aan te scherpen is dit alvast een aan te raden opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden van tewerkgestelden langs de openbare weg.

Methodologie

Deze ééndaagse opleiding is voornamelijk gericht op het delen van kennis waarbij een aantal typische probleemsituaties besproken worden.

Ter bevordering van de interactie tussen docent en deelnemers wordt er gewerkt in groepen van maximaal 12 personen.

Na de opleiding beschikt u over een aantal direct bruikbare tools en inzichten zodat u een actievere rol kunt spelen in het aanpakken van de risico’s en ongevallen. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen zodat op basis van ervaringsuitwisseling bruikbare oplossingen naar boven komen.

Tijdens de opleiding ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en kunde en dus op de praktische aanpak.

Theoretische beschouwingen worden afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. De praktijkervaring van de docent vormt de rode draad.

Programma

 • Situering wettelijk kader “werken langs de openbare weg”.
 • Verantwoordelijkheden van de verschillende actoren.
 • Algemene regels inzake het gebruik van de openbare weg.
 • Werken op plaatsen met zwakke weggebruikers.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, signaalkledij, reflecterende outfits, collectieve bescherming.
 • Omgaan met agressie, conflictvermijding.
 • Communicatie met alle betrokken partijen, goede afspraken.
 • Signalisatie, verkeersborden, verlichting, zichtbaarheid werkzaamheden.
 • Signalisatieplan.
 • Vaak voorkomende incidenten en ongevallen.
 • Opsporen van de risico’s voor alle betrokken partijen en voorstellen van preventieve maatregelen.
 • Enkele voorbeelden van risicovolle situaties waarbij we telkens bespreken wat we preventief kunnen doen.
 • Ervaringsuitwisseling: wat hebben we geleerd en wat kunnen we beter doen.

De ervaring en kennis van Christophe Vandenberghe tilt de opleiding naar een hoger niveau. Niet alleen weet hij waarover hij praat, ook zijn stijl van lesgeven is zeer aangenaam. Praktijkcases maken alles helder en overzichtelijk. Geen saaie theorie dus maar boeiende inzichten die resultaat opleveren. Zijn opleiding en ervaring liggen aan de basis van een goed advies.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.