Schoonmaaktechnieken in sportinfrastructuur en zwembaden


Specifieke hygiënische maatregelen
Opleiding Veiligheid 120699

Omschrijving

De sporthal en zwembad staan voor een nette, hygiënische en gezellige vrijetijdsinfrastructuur. Dit vraagt een dagelijkse inzet en specifieke kennis. Het onderhoud van sporthal of een zwembad kent specifieke hygiëne regels en vergt een gestructureerde aanpak. Specifieke hygiëne aandachtspunten in sanitaire ruimten en kleedruimtes in de sporthal en zwembadomgeving komen aan bod. De opleiding gaat dieper in op de schoonmaaktechnieken in functie van deze hygiëne maatregelen, het dagelijks en periodiek schoonmaakplan.

De vorming is bedoeld voor de leidinggevenden die de  schoonmaak aansturen van een sporthal of zwembad. Deelnemers hebben een praktische basiskennis schoonmaak of volgden reeds een basis opleiding schoonmaak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onderhoudsmedewerkers, toezichters, beheerders en technisch beambten van sporthallen en zwembaden.

Voorkennis

Een basiskennis schoonmaak is vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U kan met kennis van zaken en oog voor detail de nodige specifieke hygiëne maatregelen bij schoonmaaktechnieken in zwembadomgeving en sportinfrastructuur opnemen in het dagelijks en periodiek schoonmaakplan.

Programma

 Onderstaande inhouden komen onder andere aan bod:

  • chemisch inzicht (cirkel van Sinner, Ph waarde, functie van water, ...)
  • reinigingsmiddellen, pictogrammen en gevaarsymbolen
  • inzicht doseren reinigingsmiddellen
  • hygiëne bij sanitair onderhoud
  • hygiëne bij interieur onderhoud
  • toepassen van een schoonmaakplan (aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld)
  • signaleren van problemen