Richtlijnen ivm veilig evacueren van zorginstellingen

Opleiding Veiligheid 140178

Introductie

Een ongewone sirene loeit door de gangen van de zorginstelling. Plots gaan alle deuren, die anders openstaan, dicht. Iedereen kijkt naar iedereen. Een evacuatie? Die oefening vindt toch altijd in het voorjaar plaats? Nu is het menens!

Omschrijving

Deze opleiding geeft u tal van nuttige tips om een evacuatie op een veilige manier te laten verlopen. Waar en hoe moet u de bewoners opvangen? Op welke tussenkomst kunt u rekenen bij de openbare hulpdiensten?

Welke gedragsregels hebt u nodig om zelf samen met de collega's snel en veilig het gebouw te verlaten?

Weet u waarheen als plots de normale uitgang onbereikbaar wordt? Wat staat u te doen als het er echt op aan komt om de juiste keuzes en beslissingen te nemen?

De instructies en de te nemen acties goed kennen in geval van brand of incident is essentiële eerste stap. Er moeten goede afspraken zijn met de hulpdiensten om bijvoorbeeld de interventies vlot te laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Eerste Interventieploegen, preventiediensten, ...
 • De hiërarchische lijn, leidinggevenden die bevoegd zijn om opdrachten te geven, we denken hierbij aan directie, afdelinghoofden, teamcoördinatoren
 • Verzorgend personeel
 • Onthaal, kantoormedewerker.
 • Organisatie van het onthaal en begeleiding van nieuwe medewerkers

Programma

 • Algemeen kader en wettelijke basis
 • Begrippen:
  • Waarschuwing
  • Alarmering
  • Vervangingsverlichting
  • Veiligheidsverlichting
  • Zelfredzame en niet-zelfredzame bewoners
  • Wakende en niet-wakende bezetters
 • Pictogrammen en veiligheidsverlichting
 • Soorten evacuatie
 • Gedragsregels bij evacuatie
 • Een evacuatieteam:
  • Organisatie
  • Opdracht
 • Verplaatsingstechnieken binnen de zorginstelling:
  • Zonder hulpmiddelen
  • Met hulpmiddelen
 • De verzamelplaats
 • Het evacuatieplan
 • Samenwerking met de openbare hulpdiensten & het Medisch Interventieplan
 • Hoe een evacuatieoefening organiseren

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.