Organisatie van de externe noodplanning


Inzicht in de ganse noodplanningsketen
Opleiding Veiligheid 120299

Introductie

De burgers verwachten van de overheid maatregelen die voor een veilige leefomgeving moeten zorgen.

Nochtans is het welslagen als een ketting die slechts zo sterk is als de zwakste schakel.

Dit is niet anders met noodplanning. Enkele van die schakels kunnen pijnlijk aan de oppervlakte komen als het goed misgaat.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding lichten wij de actuele organisatie van de noodplanning toe, zodat je door de bomen het bos nog ziet. We schenken aandacht aan de wisselwerking tussen de verschillende actoren die in actie treden tijdens noodsituaties.

We geven oplossingen op vragen zoals: Met wie moeten we praten tijdens een grootschalige inzet? Hoe verloopt een samenwerking op het terrein tussen de hulpdiensten? Welke is de taak van de preventieadviseur, de noodplanambtenaar, de gemeentelijke veiligheidscel? Wat is de functie en de plaats in de ganse noodplanningsketen van het intern noodplan, interventieplan, het algemeen nood- en interventieplan, het bijzonder nood- en interventieplan? Wat bedoelt men met het monodisciplinaire noodplan? Hoe verwondering vermijden bij het horen van termen zoals BIP, PIP, PSIP, IIP, ...

Met praktische voorbeelden en een globale toepassing willen wij de betrokken actoren inzicht geven in deze complexe materie.

Uiteindelijk draait het om preventie, organisatie van de hulpverlening om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Tijdens iedere sessie kan specifiek ingegaan worden op de praktijkproblemen en vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

De theoretische benadering wordt gevolgd door praktijkvoorbeelden en een interactieve groepsopdracht waarbij men een mogelijke noodsituatie gaat voorbereiden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor medewerkers openbare besturen en instellingen, social profit instellingen en organisaties, gemeenten en steden, OCMW, provincie, noodplanambtenaren, informatieambtenaren, ict-verantwoordelijken, brandweer, politie, ziekenhuizen, WZC, gehandicapteninstellingen & jeugdinstellingen, civiele bescherming, medische hulpverlening.

Preventieadviseurs uit de profit sector kunnen hier in het kader van hun bijscholing ook interessante kennis verwerven.

Programma

  • Wettelijke basis en definities
  • Betrokken actoren: wie, taken en opdrachten, diensten, leiding
  • Bespreking Algemene Nood & Interventieplanning
  • Bespreking Bijzondere Nood & Interventieplanning
  • Niveaus of fasen voor een noodsituatie, bevoegde overheden
  • Soorten coördinatie bij een noodsituatie
  • Het coördinatiecomité, de veiligheidscel
  • Organisatie van de gemeentelijke noodplanning
  • Opvolging & actueel (operationeel) houden van de noodplannen

Dhr. Michel Bellemans, Preventieadviseur niveau 2, Technicus Brandvoorkoming, Project begeleider nieuwe blustechnieken DCC-Marine. Instructeur VCA en EHBO.

Met 20 jaar praktijkervaring bij de openbare brandweerdiensten weet hij de cursist op interactieve wijze te boeien met tal van situaties uit het dagelijks leven gegrepen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.