ISO 45001 De nieuwe welzijnsnorm


De link met de wet welzijn
Webinar Veiligheid 130767

Introductie

ISO 45001 de nieuwe welzijnsnorm!

Omschrijving

De norm ISO 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use" werd op 12 maart 2018 gepubliceerd.

Hiermee is een einde gekomen aan een traject van ongeveer 4,5 jaar.

De norm ISO 45001 is volledig in lijn met de principes en structuur van andere ISO-normen zoals de laatste versies (september 2015) van de ISO 9001 (kwaliteit) en de ISO 14001 (milieu), en is aldus ook gestoeld op de nieuwe "High Level Structure".

De norm ISO 45001 moet bedrijven en andere organisaties in staat stellen hun veiligheidsprestaties en gezondheidspraktijken continu te verbeteren.

Aandachtspunten

 • Het traject van OHSAS 18001 naar ISO 45001
 • ISO 45001 inhoudelijk
 • De nieuwe High Level Structure
 • Wijzigingen, meerwaarde en hoe er mee omgaan
 • ISO 45001, Welzijnsbeleid en de link naar andere zorgsystemen
 • VCA naar ISO 45001?
 • Certificatie en audits

Een belangrijk element is de nieuwe High Level Structure (HLS) structuur. Het zogenaamde High Level Structure fungeert als kern van het plug-in model. Deze structuur zorgt voor goed op elkaar afgestemde en eenvoudig te integreren managementsysteemnormen.

Alle ISO managementsystemen krijgen deze structuur.

Er is daarnaast ook overeenstemming tussen de norm en de visie van de Europese en Belgische wetgever zijnde het implementeren van een Dynamisch Risicobeheersingssysteem (DRBS).

Werken volgens een veiligheidsmanagementsysteem heeft verschillende voordelen zoals o.a. een systematiek in het verbeteren van het welzijn, een dynamisch systeem overeenstemmend met andere zorgsystemen, interne communicatie en verhoogde betrokkenheid van het management en de  medewerkers, betere beheersing van de arbeidsrisico's, bedrijfsimago, ...

Wat biedt deze opleiding:

 • De norm wordt in detail doorgenomen en vertaald naar een praktische en bruikbare leidraad voor het managen van uw risicobeheer.
 • U krijgt een helder inzicht in de ISO45001 vereisten en de link naar het wettelijk zorgsysteem, het Dynamisch Risicobeheersingssysteem in uw eigen organisatie is probleemloos te herkennen en te implementeren.
 • Een meerwaarde voor de preventieadviseur en de hiërarchische verantwoordelijken die werk willen maken van een herkenbaar en gestructureerd welzijnsbeleid.
 • Discussie momenten en ervaringsuitwisseling betreffende risicobeheer, vertaling van de norm naar wettelijke eisen, interne bedrijfssituaties en welzijnsbeleid.
 • Relatie tussen de norm en andere zorgsystemen met o.a. discussie en aandacht voor organisatie, documentenbeheersing, onderzoek van incidenten en ongevallen, informatiebeheersing, self assessment, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die betrokken worden bij het opbouwen en uitwerken van een veiligheidszorgsysteem.
 • Preventieadviseurs. Verantwoordelijken hiërarchische lijn. Managementverantwoordelijken: kwaliteit, milieu, productie, veiligheid en gezondheid.

Programma

Tijdens deze opleiding komen aan bod:

 • ISO45001: ontstaan, wat, hoe, waarom, zinvol?
 • De algemene benadering en elementen van zorgsystemen met o.a. eisen, beleid, planning,  implementatie en werking, controlerende en corrigerende maatregelen, beoordeling
 • Situering van managementsystemen binnen de visie van de Europese en Belgische wetgever
 • Inhoud van de 45001-norm
 • De link tussen de norm en de vereisten van de Wet Welzijn. 'Welzijn op het werk' vertaald in de norm, en de norm als leidraad voor het Welzijnsbeleid
 • Stand van zaken op vandaag

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.