Het ideale veiligheidsdraaiboek voor mijn evenement


Veilig feesten? Dát wil toch iedereen
Opleiding Veiligheid 190531

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bezit u de know how om uw evenement op een veilige manier te organiseren. Deze opleiding gaat niet over preventie en arbeidsveiligheid maar is gericht op integrale veiligheid, publiek private samenwerking en security.

Omschrijving

Hoe pakt u die samenwerking met het lokale bestuur nu het beste aan? Is het aangewezen om uw ideëen op voorhand te delen met het bestuur?

Als organisator van een evenement bent u uiteraard gebonden aan bepaalde richtlijnen en samenwerkingsverbanden met overheidsdiensten. De politie, de brandweer, de medische diensten, … aangesteld op het grondgebied waar uw evenement doorgaat moeten ingrijpen wanneer de veiligheid van de bezoekers in het gedrang zou kunnen komen. De burgemeester zal op basis van adviezen van de verschillende betrokken partijen en op basis van uw dossier en veiligheidsinzichten al dan niet toestemming geven om uw evenement te vergunnen.

Een scoutsgroep, een groep vrienden, bedrijven, organisaties, jonge ondernemers of sympathisanten voor de evenementenwereld. Overal is er enthousiasme om een activiteit, een feest, een personeelsfeest of kortweg een evenement te organiseren. Er worden vaak unieke projecten uitgedacht en er gaat heel wat tijd naar marketing en projectontwikkeling. Maar spijtig genoeg wordt veiligheid vaak over het hoofd gezien of wordt hier pas op het laatste moment aandacht aan geschonken. Dit heeft meestal te maken met het gegeven dat we er te weinig kennis over hebben en we dit als een ambetante verplichting ervaren.

Het toepassen van enkele basismaatregelen kan het risico beperken waardoor jijzelf en de bezoekers een veiliger evenement tegemoet gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar alle personen betrokken bij (de veiligheid op) evenementen of festivals. Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

In de opleiding starten we met het toelichten van bestaande wetgeving, richtlijnen en het theoretisch kader. We bekijken enkele negatieve praktijkvoorbeelden maar zeker ook enkele positieve praktijkvoorbeelden om u tal van tips mee te geven, zodat u met kennis van zaken een eigen draaiboek kunt opmaken.

De docente zal in de mate van het mogelijke maximaal rekening houden met de interesse en de noden van de deelnemers, daarom beperken we de groep van deelnemers graag tot maximaal 10 personen.

Programma

Wetgeving en richtlijnen

  • KB noodplanning
  • Nieuwe wetgeving private en bijzondere veiligheid
  • Ministriële Omzendbrief: private bewaking bij evenementen en festivals

Welke veiligheidsactoren zijn betrokken?


Hoe maak ik een risicoanalyse?


Crisismanagement – de basis

  • Van reguliere werking naar crisiswerking
  • Crowdmanagement
  • Crisiscommunicatie

Valkuilen, vaak voorkomende problemen, inbreuken.

Positieve en negatieve praktijkvoorbeelden.

 

Workshop: hoe maak ik mijn veiligheidsdraaiboek?

Floor Lams, security & safety consultant. Binnen het veiligheidskader gewerkt op festivals van verschillende grootorde, waaronder Tomorrowland, Ostend Beach, Afro C. festival, etc.

Floor heeft een postgraduaat in crisis- en rampenmanagement. Grote affiniteit met innovatie en technologie binnen de veiligheidssector. Zij is onderzoeker bij de provinciale opleidingsschool Campus Vesta voor Europese projecten rond rampenmanagement (VR, CBRN, first responders, ...).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.