Eenmalige of periodieke evenementen. Nood- en interventieplan NIEUW

Opleiding Veiligheid 130165

Omschrijving

Jij of je organisatie hebben een reuzenidee om de werkingskas te spijzen. Een groot feest, een éénmalig evenement of het jaarlijks terugkerende eetfestijn.

Zolang alles naar wens verloopt zie je blije gezichten maar bij een ongeval of ramp blijkt al snel dat je maar best ook dit voorbereid had. Dus, naast de praktische beslommeringen rond de organisatie is het niet overbodig om even na te denken over een plannetje van wat er moet gedaan worden bij onheil. Het kan levens redden.

Weet je wie je moet bellen als het misgaat? Heb je die nuttige telefoonnummers op een lijstje klaarliggen bij de telefoon? De EBHO-koffer, het blusdeken, een blustoestel zijn nuttige hulpmiddelen die je best even vooraf controleert en die zichtbaar op hun plaats liggen.

Heb je er aan gedacht dat de hulpdiensten op een vlotte manier de feestgelegenheid of het festijn moeten kunnen bereiken. Welke hulpdiensten zijn er, waarvoor kun je op hen beroep doen?

Is je organisatie groot, dan kan het inschakelen van een bewakingsteam wellicht zinvol zijn.

Een nood- en interventieplan waarbij je noodverlichting, uitgangen en verzamelplaatsen op voorhand hebt vastgelegd laat een tussenkomst bij onheil zoveel vlotter verlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Culturele organisaties, cultuurdiensten & culturele centra, toeristische diensten, musea, jeugd- en sportdiensten, sportorganisatie, dienst festiviteiten, preventieadviseurs van steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ...

Programma

" Algemene inleiding : Wettelijk kader - betrokken actoren - welzijnsbeleid -

definities van gevaar - blootstelling - risico. Preventiemaatregelen.

" Organisatie van de hulpdiensten

Intern team.

Politie.

Brandweer.

Dringende Geneeskundige Hulpverlening of de 112.

" Uit te voeren taken

Voor aanvang van het evenement.

Tijdens het evenement.

Hoe reageren we bij incident als het:

" Kleinschalig is.

" Grootschalig is.

" Welke hulpmiddelen zijn er

Persoonlijk contact.

Telefoonlijst.

Communicatiemiddelen.

Een Nood- en Interventieplan(netje).

" Opmaak van een plan

Pictogrammen.

Veiligheidsverlichting.

Veiligheidsperimeters.

EHBO koffer & EHBO lokaal.

Communicatielijsten.

Mogelijke incidentscenario's (Wat doe je....)?