Eenmalige of periodieke evenementen. Nood- en interventieplan


Een goede voorbereiding kan levens redden
Opleiding Veiligheid 130165

Omschrijving

U of uw organisatie hebben een reuzenidee om de werkingskas te spijzen. Een groot feest, een éénmalig evenement of het jaarlijks terugkerende eetfestijn.

Zolang alles naar wens verloopt ziet u blije gezichten maar bij een ongeval of ramp blijkt al snel dat u maar best ook dit voorbereid had. Dus, naast de praktische beslommeringen rond de organisatie is het niet overbodig om even na te denken over een plannetje van wat er moet gedaan worden bij onheil. Het kan levens redden.

Weet u wie u moet bellen als het misgaat? Het u die nuttige telefoonnummers op een lijstje klaarliggen bij de telefoon? De EBHO-koffer, het blusdeken, een blustoestel zijn nuttige hulpmiddelen die u best even vooraf controleert en die zichtbaar op hun plaats liggen.

Hebt u er aan gedacht dat de hulpdiensten op een vlotte manier de feestgelegenheid of het festijn moeten kunnen bereiken. Welke hulpdiensten zijn er, waarvoor kunt u op hen beroep doen?

Is uw organisatie groot, dan kan het inschakelen van een bewakingsteam wellicht zinvol zijn.

Een nood- en interventieplan waarbij u noodverlichting, uitgangen en verzamelplaatsen op voorhand hebt vastgelegd laat een tussenkomst bij onheil zoveel vlotter verlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Culturele organisaties, cultuurdiensten & culturele centra, toeristische diensten, musea, jeugd- en sportdiensten, sportorganisatie, dienst festiviteiten, preventieadviseurs van steden en gemeenten, onderwijsinstellingen, ...

Programma

 • Algemene inleiding:
  • Wettelijk kader - betrokken actoren - welzijnsbeleid - definities van gevaar - blootstelling - risico
  • Preventiemaatregelen
 • Organisatie van de hulpdiensten:
  • Intern team
  • Politie
  • Brandweer
  • Dringende Geneeskundige Hulpverlening of de 112
 • Uit te voeren taken:
  • Voor aanvang van het evenement
  • Tijdens het evenement
 • Hoe reageren we bij incident als het:
  • Kleinschalig is
  • Grootschalig is
 • Welke hulpmiddelen zijn er:
  • Persoonlijk contact
  • Telefoonlijst
  • Communicatiemiddelen
  • Een Nood- en Interventieplan(netje)
 • Opmaak van een plan:
  • Pictogrammen
  • Veiligheidsverlichting
  • Veiligheidsperimeters
  • EHBO koffer & EHBO lokaal
  • Communicatielijsten
  • Mogelijke incidentscenario's (Wat doe u in geval van ....)?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.