De risicoanalyse brand


Een wettelijke verplichting voor elke organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding krijgt u kennis en vaardigheden mee betreffende hoe u een risicoanalyse brand kunt uitvoeren. Dankzij de uitvoering van een risicoanalyse onder toezicht van de docent bent u in staat om zelf risicoanalyses brand uit te voeren.

Omschrijving

Wanneer we denken aan de gevolgen van brand zoals menselijk en economisch leed is zoals zo vaak gezegd de beste verdediging hiertegen een pro-actieve benadering.

Vandaag krijgen we de steun van de wetgever. Elke werkgever is namelijk verplicht om een risicoanalyse brand op te maken (Codex: boek 3, Titel 3, Hfdst II).

Die risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel van het brandpreventiedossier.

Bij de uitvoering van de risicoanalyse houdt de werkgever rekening met verschillende risicofactoren zoals o.a.:

 • de gelijktijdige aanwezigheid van brandstof, oxidatiemiddel en ontstekingsbronnen
 • de arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties
 • de aard van de activiteiten
 • de grootte van de onderneming of inrichting
 • het maximaal aantal personen die kunnen aanwezig zijn
 • de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen die aanwezig zijn
 • de ligging en de bestemming van de (risico-houdende) lokalen
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende arbeidsplaatsen
 • de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

Op basis van die risicoanalyse moet de werkgever materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen
 • veiligheid te verzekeren en indien nodig snelle evacuatie
 • elk begin van brand te bestrijden
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten te vergemakkelijken

De risicoanalyse moet regelmatig bijgewerkt worden wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

Tijdens deze opleiding bespreken we een risicoanalysemethode die toelaat een beeld te krijgen van de bestaande risico's om tot gepaste preventiemaatregelen te komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, leidinggevenden, en medewerkers van de interne brandbestrijdingsdienst (eerste interventieploeg) die pro-actief meewerken aan het uitvoeren van de risicoanalyse en het bewaken van de brandveiligheid in de organisatie.

Methodologie

De aanpak is zowel een theoretische als een praktische benadering.

De eerste sessie (les) gaat gelijktijdig door met de volledige leergroep die wij omwille van interactiviteit beperken tot 12 deelnemers.

Voor de tweede sessie (les) voorzien we individuele ondersteuning voor u in uw organisatie. Hiervoor spreekt u af met de docent. Tijdens die tweede sessie in uw organisatie voert u een brandrisicoanalyse uit waarbij u ondersteuning krijgt van de docent.
Het is de bedoeling dat we vooral ingaan op specifieke praktijksituaties en vragen waarmee u geconfronteerd wordt bij de uitwerking van een risicoanalyse brand.
Daarnaast werken we met een voorbeeld van een brandrisicoanalyse methode.

Programma

 • Wettelijke kader en doelstellingen
 • Situaties die een brandrisico kunnen creëren:
  • De risico’s in kaart brengen en de risicofactoren bepalen
 • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • Conclusie en specifieke preventiemaatregelen
 • De risicoanalyse als onderdeel van het brandpreventiedossier
 • Aandachtspunten bij het werken met aannemers of onderaannemers
 • Aandachtspunt bijsturing noodplanning en opvolging
 • Individuele begeleiding bij een risicoanalyse

Tom Van Beveren is als preventieadviseur en zaakvoerder van een adviesbureau rond welzijn op het werk regelmatig betrokken bij de opmaak van risicoanalyses brand. Hij heeft vele jaren ervaring in samenwerking met ondernemers en overheden op vlak van preventie en welzijn op het werk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.