De preventieadviseur gaat vreemd - studiedag


Niet alledaagse uitdagingen voor de preventieadviseur
Opleiding Veiligheid 140185

Omschrijving

Organisatie Prebes West-Vlaanderen en SBM-Syntra West.

Het takenpakket van de preventieadviseur bestrijkt veel meer dan de louter technische “harde” onderwerpen zoals brandpreventie, signalisatie, machineveiligheid, …

De introductie van de meer "softere" items zoals psychosociale aspecten zijn ondertussen ingeburgerd maar toch breidt het takenpakket van de preventieadviseur zich nog steeds verder uit.

Om zijn (permanente) kennis op peil te houden dient de preventieadviseur zich dan ook wel eens te informeren bij andere diensten of externe partners. Dit zorgt ervoor dat hij/ zij bij momenten een ongelofelijke spreidstand dient aan te nemen om alle onderwerpen te beheersen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de preventieadviseur af en toe vreemd gaat!

Deze studienamiddag gaat over uitersten en nieuwe ontwikkelingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs

Programma

13u00 - Ontvangst met koffie

13u20- Inleiding door Bart D’Hondt, voorzitter Prebes West-Vlaanderen

13u30 - Signalisatie bij werken langs of op de openbare weg

Werken op of langs de openbare weg vereist correcte signalisatie. Enerzijds om te zorgen voor een veilig en vlot verkeer, anderzijds om de veiligheid van de werknemers ter plaatse te garanderen.

Waldy legt uit waar men dient op te letten alvorens op of langs de openbare weg werken uit te voeren of een deel van de openbare weg in te nemen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container.

Waldy Vanbelle, docent Syntra West groep

14u00 - Aandachtspunten bij het gebruik van bewakingscamera’s

In overeenstemming met de GDPR verordening werd het camerabeleid in het Jan Yperman ziekenhuis herzien. Deze presentatie leert ons de praktische kant van het beheer van beelden, plaatsing en aangifte van de camera’s, bijhouden van een register, beveiligen en toegang geven tot beelden.

Klaas Casteleyn, preventieadviseur – hoofd interne bewakingsdienst bij Jan Yperman Ziekenhuis.

14u30 - Agressie herkennen en aanpakken

Welke signalen van agressief gedrag kan ik herkennen? Welke professionele houding kan zorgen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega’s? Ineke zal aan de hand van voorbeelden basishoudingen overlopen die dreigende escalatie van agressie doorbreken.

Ineke Van den Zegel, preventieadviseur psychosociale aspecten en kenniscelverantwoordelijke agressie Idewe

15u00 - Pauze

15u30 - Praktische toepassing van een vergrendelingsprocedure op een formuleringstank

In de Brugse “Gistfabriek” moeten ketels nogal frequent betreden worden, bijvoorbeeld voor de inspectie van het roerwerk. Tijdens visuele inspectie van een formuleringstank, werd vastgesteld dat één van de roerwerkvinnen was afgebroken. De ketel moet betreden worden door de onderhoudsdienst om dit euvel te herstellen. Tijdens deze sessie gaan we stap voor stap de bestaande procedure (LOTO, betreden besloten ruimten, …) doorlopen, teneinde dit  op een volstrekt veilige manier uit te voeren.

Tom Ackaert, EH&S manager DuPont Nutrition & Biosciences/ Genencor International, Brugge

16u00 - Digital safety: brandbestrijding via een digitale blusunit

Digitale technologie brengt ons op vandaag tal van innovatieve leervormen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid, een betere veiligheidsattitude en een verhoogde leerwinst bij de medewerkers.

Het maakt de plicht zich voortdurend bij te scholen zoveel leuker en daar bovenop bespaar je heel wat loonkosten.

Kobe laat ons zien hoe we een nieuwe leervorm kunnen toepassen tijdens een opleiding brandbestrijding met kleine blusmiddelen.

Kobe Ramaekers, docent Syntra West groep en zaakvoerder Safety Expertise

16u30 - Slot

Moderator doorheen het programma: Hilde Donck, secretaris Prebes West-Vlaanderen