Basisopleiding niet dringend ziekenvervoer


Basisopleiding niet-dringend ziekenvervoer
Opleiding Veiligheid 170201

Omschrijving

Het niet-dringend ziekenvervoer is een belangrijke schakel in de zorgketen. Veel mensen komen vroeg of laat in aanraking met niet-dringend ziekenvervoer. Vlaanderen wil dan ook dat iedereen ten allen tijde kan rekenen op een kwalitatieve dienstverlening.

Vandaar de noodzaak om vanuit een wetgevend kader de minimale kwaliteitseisen vast te leggen waaraan moet worden voldaan om deze kwalitatieve dienstverlening mogelijk te maken.

In deze opleiding leert u alles over het begeleiden van patiënten bij niet-dringend ziekenvervoer en het eventueel toedienen van eerste hulp. Immers, het correct toepassen van eerste hulp kan een mensenleven redden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die willen werken binnen de sector van patiëntenvervoer. Dit geldt zowel voor alle vrijwilligers als de beroepskrachten binnen deze sector.

Toelatingsvoorwaarden

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de basisvorming niet-dringend ziekenvervoer leert u alles over het begeleiden van patiënten bij niet dringend ziekenvervoer en het toedienen van eerste hulp indien nodig. Ook preventie en veiligheid komen aan bod.

Programma

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Met behulp van mondelinge en visuele presentatietechnieken zal de docent de verschillende modules uitgebreid bespreken en toelichten.

Tijdens deze opleiding komen onder meer aan bod:

  • De taken van de hulpverlener en hoe een noodsituatie correct moet geëvalueerd worden.
  • Basisreanimatie uitvoeren volgen de nieuwste Europese richtlijnen.
  • Verstikking, veiligheidshouding, stoppen van ernstige bloedingen, wondzorg, brandwonden.
  • Vergiftiging, letsels aan ledematen (kneuzing, verstuiking, ontwrichting, breuken), wervelletsels, bewustzijnstoornissen (flauwte, hersenschudding, epilepsie) en ademhalingsstoornissen (astma, allergie, hyperventilatie, kortademigheid).
  • Circulatiestoornissen (hartinfarct, shock, beroerte).
  • Specifieke letsels en ziektebeelden.
  • Vervoeren en verplaatsen van patiënten op een zo rug vriendelijk mogelijke manier met eventueel gebruik van vacuümspalken, vacuümmatras of schepdraagberrie.

Getuigschrift

Wie slaagt in de competentie-evaluatie, ontvangt een attest erkend door de federale overheid.