Aangeduide persoon EHBO hulpverlening en brandbestrijding


Basisinitiatie EHBO en brandbestrijding
Opleiding Veiligheid 170481

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan u een basis verzorging toedienen en weet u hoe een aantal blusmiddelen correct te gebruiken. Dit alles in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.

Introductie

Ieder bedrijf of organisatie moet de nodige maatregelen nemen opdat men een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken die overeenstemt met de kenmerken van het bedrijf of de organisatie.

Omschrijving

Een belangrijk aspect hierbij is het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp. Naast o.a. de hulpverleners die een volledige basisvorming gevolgd hebben kunnen er ook werknemers aangeduid worden, de zogenaamde "aangeduide personen". Deze personen hebben een initiatie EHBO gevolgd met praktische oefeningen zodat een basisverzorging kan worden toegediend in geval van incidenten.

Vaak zijn deze aangeduide personen ook diegene waarvan we verwachten dat ze gepast kunnen ingrijpen in geval van een beginnende brand. Vandaar de noodzaak dat deze aangeduide personen op een veilige en correcte manier kunnen gebruik maken van een aantal blusmiddelen.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding richt zich tot personen die binnen het bedrijf of de organisatie kunnen geduid worden als "aangeduide personen".
 • Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding in verband met brandbestrijding wenst te volgen.

Methodologie

De opleiding is vooral praktisch. Naast het noodzakelijk theoretisch gedeelte is het vooral de bedoeling om de lesmaterie in te oefenen zowel wat betreft het gedeelte EHBO als wat betreft het gedeelte brandbestrijding.

Programma

De opleiding bestaat bestaat uit 2 delen, enerzijds hebben we de basisinitiatie EHBO en anderzijds hebben we de brandbestrijding waarbij we gebruik maken van een mobiele blusunit (aanhangwagen).

Deel 1: basisinitiatie EHBO: theorie en praktijk

 • Een crisissituatie aanpakken door gebruik te maken van de 4 stappen methodiek en basisregels EHBO.
 • De vitale functies van een slachtoffer beoordelen.
 • Efficiënt de hulpdiensten kunnen alarmeren.
 • De basisreanimatie uitvoeren.
 • Het AED-toestel gebruiken.
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer door o.a. stabiele zijligging uit te voeren.
 • Handelen bij een luchtwegobstructie.
 • Ernstige bloedingen herkennen en stelpen.
 • Wondzorg: het belang van handhygiëne en het gevaar van infecties benoemen.

Deel 2: brandbestrijding: theorie en praktijk via de mobiele unit

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie.
 • Praktijk brandbestrijding van een aantal kleine vuurhaarden via een mobiele blusunit.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.