Basisopleiding hernieuwbare energie voor bedienden


Voor bedienden en medewerkers zonder technische voorkennis

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U krijgt inzicht in de werking van hernieuwbare energiesystemen.
 • U maakt kennis met de componenten waaruit de systemen opgebouwd zijn. De link wordt gelegd naar de reglementeringen in het algemeen en de EPB wetgeving in het bijzonder omtrent hernieuwbare energie.
 • U beschikt over een voldoende basiskennis omtrent hernieuwbare energiesystemen om zowel met de particulier als de professioneel een gesprek te kunnen voeren.
 • U bent in staat bestellingen, offertes en klachten kwalitatiever te behandelen.
 • U bent minder afhankelijk van uw technische dienst.

Introductie

Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming rond hernieuwbare energie hebben genoten, maar toch actief zijn binnen de sector (secretariaat, onthaal, offertedienst, voorraadbeheer, ...).

Het is de bedoeling een basiskennis aan te reiken zodat men in staat is een gesprek te voeren met een professioneel (bv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte), of om te kunnen antwoorden op basisvragen van een particulier.

Omschrijving

 • Hoe werken hernieuwbare energiesystemen en hoe worden ze aangewend in nieuwbouw en renovatie?
 • Wat is de impact voor de bouwheer en hoe dienen professionelen met de hernieuwbare energiesystemen om te gaan.
 • Welke wetgeving en reglementering is er van toepassing.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bedienden zonder technische vorming die actief zijn in de HVAC sector:

 • Onthaal, marketing, sales, boekhouding, secretariaat, offertediensten, kaderleden
 • Meewerkende echtgenotes van HVAC bedrijven
 • Toonbankmedewerkers van HVAC groothandels
 • Energiedeskundigen
 • Vastgoedmedewerker & syndici
 • Leidinggevenden en medewerkers technische diensten, facilitair beheer
 • Leidinggevenden en medewerkers van sectorfondsen en beroepsorganisaties

Programma

Hierbij een overzicht van de behandelde onderwerpen tijdens de opleiding.

Er wordt ingegaan op ontwerp en uitvoering van de installaties in de praktijk, er zijn demo’s voorzien in het praktijklabo en voorkomende fouten en ervaringen uit de praktijk worden toegelicht.

 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Plaats van hernieuwbare systemen in de EPB reglementering
 • Zonnesystemen
  • Fotovoltaïsch
  • Thermisch  
   • Met gedwongen circulatie
   • Thermosifon werking
 • Warmtepompen
  • Werking van een WP
  • COP en SPF
  • Water-water WP
  • Grond water WP
  • Lucht water WP
  • Lucht-lucht WP
  • Hybride en bivalente systemen
 • (micro)WKK’s
 • Biomassa
 • Systemen met brandstofcellen
2018-414-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Eric Maertens heeft een ruime ervaring in de HVAC sector

 • 20 jaar ervaring als docent binnen Syntra West:
  • ondernemersopleiding centrale verwarming en sanitair
  • opleidingen energiedeskundigen : EAP en EPC
  • opleidingen CERGA en vloeibare brandstoffen
 • Medeauteur van modulaire handboeken "centrale verwarming" (FVB)
 • Bestuurslid Bouwunie
 • Lid denktank hernieuwbare energiebij renovatie (bouwunie)
 • Lid technisch comité verwarming en klimaatregeling WTCB

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.