Zelfmanagement voor zorgverleners


Hoe als zorgverlener zelf omgaan met deze emotionele belasting
Opleiding Persoonlijke vaardigheden 150591

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Aan de hand van verschillende oefeningen en reflecties krijgt elke deelnemer meer inzicht in zijn eigen reacties, noden en hulpbronnen. Er wordt voorzien in een terugkomsessie om op te volgen hoe de opgedane inzichten in de praktijk geïntegreerd raken.

In de huidige tijd waarin de druk op de zorgverlener almaar toeneemt, wil deze opleiding zuurstof bieden aan zorgverleners, zodat zij hun job met veel voldoening kunnen blijven doen.

Introductie

Zorgverleners komen met allerlei situaties in contact (langdurige zieken, zwaargewonde patiënten, psychisch leed, confronterende situaties, ...). Deze kunnen ingrijpend zijn en hun sporen nalaten bij de zorgverlener. Hiervan is hij/zij zich op het moment zelf niet steeds bewust.

Omschrijving

In deze opleiding richten we ons op hoe zorgverleners zelf omgaan met deze emotionele belasting.

Wat is helpend? Wat betekent passend geven in hun werk? Wat verwachten ze terug van hun patiënt, cliënt, collega of organisatie? Hoe komen ze tot een evenwicht?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle soorten zorgverleners

Methodologie

Tijdens de eerste twee sessies worden de verschillende topics overlopen en besproken. Tijdens de derde sessie is er ruimte voor Q&A.

Programma

  • het in kaart brengen van hun visie op een goede hulpverlener (wat is dit? Is dit realistisch?)
  • het detecteren van hun verwachtingen (wat wil je geven/krijgen), is dit in evenwicht?
  • waarden
  • autenticiteit: relatie van zorgverlener en patient is cruciaal voor het bieden van een goede hulpverlening. Hoe ga je om met deze relatie, wat betekent betrokkenheid, nabijheid en gezond afgrenzen?
  • zelfzorg: hoe kan je gepast geven?  Waar kan jij terecht? Welke hulpbronnen heb jij nodig (emotioneel, fysiek, mentaal)?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.