Verzoenend bemiddelen

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 150590

Introductie

Mensen vormen zich een eigen beeld van situaties en wat er onderling speelt. Daarbij krijgen ze wel vaker de indruk dat anderen doelbewust hun persoonlijke belangen willen schaden. Dikwijls staat respect hoog op zo'n belangenlijstje: miskend, in de steek gelaten, niet gewaardeerd, ... zijn dan vaak gehoorde uitdrukkingen die uiting geven aan dit gevoel van gebrek aan respect. Op de duur hebben ze nog enkel oog voor handelingen en uitspraken die die indruk bevestigen. Wanneer er twee mensen op die basis met elkaar (moeten) om gaan is het risico reëel dat er een sluimerend conflict groeit. We spreken hier wel degelijk van moeten, want we zijn vaker veroordeeld  tot samenwerken dan we graag toegeven. En sluimerend, omdat we niet meteen open met elkaar bespreken wat ons dwars zit. De dag dat het conflict open barst lijkt er nochtans geen terugweg meer ...

Omschrijving

Verzoenend bemiddelen heeft als opzet u te leren hoe u in zo'n situatie stapsgewijze de beide partijen terug bij elkaar brengt, voorbij dat schijnbaar punt zonder terugweg. Bemiddelen start met zoeken naar een basis voor een ja op volgende twee vragen: 1° vindt u voldoende elementen die beide betrokkenen met elkaar verbinden, en 2° staat de deur bij beiden nog eerlijk op een kier om tot een verzoening te willen komen? Verzoening laat zich nu eenmaal niet afdwingen. Twee maal ja? Dan maakt een bemiddelde poging tot verzoening echt kans.

Verzoenend bemiddelen is een proces waarvoor u specifieke technieken, zelfbeheersing en positieve energie nodig hebt. Het vraagt veel tact, geduld en tijd die u onder druk van omstandigheden meestal niet op overschot hebt. Het vergt ook absolute neutraliteit van u: u bent een boodschapper en gangmaker in vertrouwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het programma richt zich tot iedereen die zijn bemiddelende competenties wil bijschaven, en kennis maken met specifieke technieken.

Dit programma geldt niet als officiële bijscholing voor erkende bemiddelaars.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U heeft inzicht verworven in mechanismen van menselijk gedrag. Dit inzicht zal u helpen om op een onpartijdige en niet-veroordelende manier samen met betrokkenen op zoek te gaan naar onderliggende beweegredenen die de relatie tussen beiden verzuren.
 • U heeft instrumenten leren hanteren om breekpunten te neutraliseren in het belang van verzoening en toekomstige samenwerking.

Programma

 • De rol(len) van de bemiddelaar in kaart gebracht
 • Beweegredenen voor menselijk gedrag doorzien
 • Verschil tussen feiten, oordeel en verwachtingen, principes van geweldloos communiceren (NVC-model)
 • Johari:
  • Uitgangspunt in het coachen van persoonlijke situaties
  • Achterliggende gesprektstechnieken
 • Verzoenend bemiddelingsproces in 6 stappen:
  • Hoe sterk is uw mandaat?
  • Op individuele verkenning: wat is de gemene deler van beide partijen? Deur dicht of op een kier?
  • Aftoetsfase: de bemiddelaar als boodschapper
  • Partijen bijeen: aanzetten tot luisteren naar elkaar in plaats van oordelen
  • Verzoening, een project dat zich richt op de toekomst, met betrokkenen als architecten
  • Nazorg: welke nieuwe twijfels brengt de prille verzoening teweeg?

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 23/04/2019 09:30 12:30
dinsdag 23/04/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 078 35 36 38 of kevin.labens@sbm.be