Versterk je mentale veerkracht - een must have voor elke bedrijfsleider en medewerker


Een andere blik op omgaan met stress en drukte.
Webinar Persoonlijke vaardigheden 200305

Omschrijving

In deze opleiding bieden we u praktische tips en tools aan om uw mentale veerkracht te versterken. Dit is van belang onder 'normale' werkomstandigheden maar nog meer in tijden van grote veranderingen en crisissen. U leert o.a. druk, stress en angst toe te laten in uw leven en er beter mee om te gaan. Daarbovenop willen we u ook gedurende deze opleiding uitdagen om net dat stapje dieper/verder te gaan. We reflecteren over ons werk en ons leven en leren ook uit de ervaringen van de andere deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • voor professionals die op basis van hun persoonlijke drijfveren een duurzaam en veerkrachtig loopbaanpad willen uitstippelen
 • voor professionals die persoonlijke tools willen ontdekken en ontwikkelen om effectief te werken, ook van op afstand
 • voor professionals die beter willen leren omgaan met drukte, stress en angst, in het bijzonder tijdens moeilijke en uitzonderlijke tijden

Methodologie

Dit webinar maakt gebruik van ZOOM, aangevuld met het online interactieplatform Wooclap:

 • Elke sessie duurt 2,5 uur, inbegrepen één pauze van een tiental minuten
 • Maximaal 15 deelnemers per sessie
 • Praktijk- en ervaringsgericht leren
 • Ervaringsuitwisseling en dialoog: leren van elkaar
 • Focus op bewustwording én praktische tips en tools
mentale-veerkracht-2-4_2020-305.jpg

Programma

Sessie 1 - Creëer een pitstop in uw brein

 • Van acute en chronische stress tot burn-out:
  • Waarom we het eigenlijk druk hebben en stress ervaren (en niet effectief zijn)
 • Wat gebeurt in ons brein? Systeem 1 en systeem 2 denken van Kahneman
 • Hoe stress en angst meten? Uw eigen signalen leren herkennen en hoe kunt u ze bespreekbaar maken?
 • Meer effectiviteit en efficiëntie thuis en op het werk door:
  • Focus- en pressuremanagement
  • Dringende versus belangrijke taken
 • Omgaan met e-mails en vergaderingen: getting things done
 • Toolbox assertief spreken
 • Uw eigen actieplan

Sessie 2 - Energie (her)vinden in geest en lichaam

 • De basispijlers van motivatie: zelfdeterminatiemodel
 • Hoe kunnen we onze motivatie meten en beïnvloeden? Hoe gaan we om met factoren die onze motivatie verminderen?
 • Bouwen aan veerkracht met energiegevers
 • Belang van aspiraties en waarden
 • Mentale hulpmiddelen voor stress- en angstbeheersing: oefenen rond stoppen, herkennen en erkennen
 • Tips, tricks en tools om beter voor uzelf te zorgen
 • Uw eigen actieplan

Tom Dewettinck is een master in de bio-ingenieurswetenschappen (UGent, 1995). Hij werkte aan diverse academische instellingen in Vlaanderen en Brussel. In 2002 behaalde hij het diploma van doctor in de toegepaste biologische wetenschappen aan de UGent.

Zijn aandacht verschoof de voorbije 20 jaar geleidelijk van technologie naar gedragsverandering: de mens als krachtige maar kwetsbare schakel naar een meer duurzame samenleving en economie. Hij wordt gedreven door het begeleiden van duurzame veranderingen én het verwerven van zelfkennis.

Hij heeft ervaring in het samenwerken met een breed palet aan organisaties: private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), overheidsdiensten (OVAM, VLAIO, CAW, OCMW, ...), academische instellingen (UGent, VUB, Odisee, KULeuven, UAntwerpen, Odisee, VIB) en andere organisaties.

Tom is zaakvoerder van Opwindvogels bvba, een bureau dat mensen, teams en organisaties begeleidt naar meer welzijn, effectiviteit, creativiteit, duurzaamheid en motivatie.

Ellen Eeckhaut is een master in de bio-ingenieurswetenschappen (UGent, 2005). Ze werkte enige jaren als onderzoeker aan de universiteit Gent. Als projectmanager werkte ze bijna 10 jaar in regionaal en in Europees verband om duurzaamheid en economie hand in hand te laten gaan. Dit gebeurde samen met partners zoals private ondernemingen, overheden (lokaal, provinciaal en gewestelijk), kennisinstellingen (UGent, Odisee) en andere organisaties (Confederatie Bouw).

Gaandeweg raakte ze gebiologeerd door de menselijke factor in maatschappelijke en persoonlijke veranderprocessen. Door ruimte te geven aan onze dromen, onze angsten en onze kwetsbaarheid kunnen we de kracht vinden om de wereld in en om onszelf écht te veranderen. Dat drijft haar om mensen én organisaties te begeleiden in future-proof veranderingstrajecten. Hiervoor schoolde ze zich bij via een postgraduaat Inspirerend Coachen, opleiding Verbindend Communiceren, Mindful Self-Compassion Core Skills training, e.a.

Ellen is zaakvoerder van Opwindvogels bvba, een bureau dat mensen, teams en organisaties begeleidt naar meer welzijn, effectiviteit, creativiteit, duurzaamheid en motivatie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.