Van notitie tot notuleren

Introductie

Vergaderingen, bijeenkomsten, (pers)voorstellingen, presentaties, opleidingen, enz.

Er zijn tal van situaties waarbij er nota's dienen genomen te worden voor persoonlijk gebruik, voor een officieel verslag of voor een publicatie of reportage. Afhankelijk van de situatie en het doel, is er een andere mindset en systematiek nodig.

Notuleren is één en verwoorden is twee. Ook hier zijn situatie en doel bepalend voor het type van de nota's en de manier van verwerken.

Notuleren omvat meer dan het kunnen luisteren en noteren van wat gezegd wordt.

Notuleren betekent meer dan alleen het neerschrijven van een verslag van een vergadering.

In vele omstandigheden wordt de nadruk gelegd op het belang van het vastleggen van het gesproken woord tijdens een vergadering of bijeenkomst. De notulist moet dan objectief en neutraal datgene selecteren wat belangrijk is uit wat gezegd is. In andere gevallen heeft de notulist meer vrijheden.

Omschrijving

Doelstelling:

 • U herkent verschillende methodes van verslaggeving
 • U onderscheidt de hoofdzaken van de bijzaken tijdens de vergadering
 • U noteert een doeltreffend verslag op gestructureerde wijze
 • U vergelijkt de kwaliteit van een efficiënt verslag
 • U onderbouwt uw verslag/notitie via sjablonen en hulpmiddelen
 • U ontwerpt een kort, bondig, correct, doeltreffend en leesbaar verslag

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen die regelmatig verslagen opmaakt tijdens een vergadering en die nadien moet uitwerken.
 • Iedereen die eigen notities maakt tijdens presentaties, workshops, opleidingen en de essentie op papier wil zetten.
 • U notuleert regelmatig en daarom wilt u leren om dit sneller en beter te doen met digitale hulpmiddelen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

vergaderen-vergadering-notitie-3-4_2005-736.jpg

Programma

 • Inleiding
 • Verschillende methodes van verslaggeving
 • Sjablonen en hulpmiddelen
 • Verslag op gestructureerde wijze
 • Hoofdzaken en bijzaken
 • Wat is een correct verslag
 • Analyse van een kwalitatief verslag
 • Q&A
2005-736-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip De Craemer is van 1983 tot en met 2006 officier bij Defensie waar hij verschillende operationele taken uitvoert, afgewisseld met het geven van training en opleiding in binnen- en buitenland, binnen Defensie doch ook in het burgermilieu. In die periode voert hij ook verschillende missies uit in conflictgebieden. Van 2006 tot 2012 werkt hij in Italië en in Duitsland in NATO Hoofdkwartieren en is tevens docent aan de NATO school.

Van 2012 tot en met 2018 werkt hij als Senior Security Advisor bij een Internationale Organisatie in Nederland en is ook docent binnen de Verenigde Naties. Sinds 2018 is hij docent voor Escala, SBM en Syntrawest en verzorgt opleidingen in bedrijven.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.