Training actief luisteren


Maak sneller emotionele connectie met je gesprekspartner.
NIEUW

Introductie

It’s all about intention… met welke energie bent u aanwezig in een gesprek? Bewust en onbewust zijn er heel wat factoren die onze communicatiedynamiek beïnvloeden. Door vanuit een open, milde aandacht ons inzicht in onszelf, de ander en de situatie te vergroten brengen we meer emotionele intelligentie in onze relaties binnen. Met onmiddellijk effect: we begrijpen elkaar beter, verbinden op een dieper niveau en kunnen zo méér kwaliteit brengen in werk en relatie.

Welke attitudes kunnen we cultiveren om authentieker, empathischer en effectiever te communiceren?

 • Ontspan, wees aanwezig
 • Open en vertrouw
 • Luister actief en empathisch
 • Spreek eerlijk en duidelijk

We ontdekken deze attitudes al oefenend. We gaan ook dieper in op onze menselijke valkuilen die het ons moeilijk maken deze vaardigheden in te zetten: drukte, (harde) overtuigingen, meningen en oordelen, reageren vs. antwoorden, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en werknemers profit, nonprofit en socialprofit

Methodologie

Kernwoorden: interactief leren, ervaringsgericht, oplossingsgericht, gegrond, met een focus op bewustwording, keuzevrijheid en gedragsverandering.

Programma

 • Vooraf:
  • Intakevragenlijst: elke deelnemer vult voorafgaand aan de opleidingssessie een vragenlijst in waarin de eigen leervragen en professionele/persoonlijke uitdagingen geëxpliciteerd worden. Op die manier starten we het leerproces bij de deelnemers al vóór de opleidingssessies. Bovendien gebruiken we deze input om oefeningen en cases te stofferen.
 • Sessies zelf:
  • In groepen van max. 12 deelnemers combineren we training en coachende technieken om wetenschappelijke inzichten aan te reiken, te duiden, te laten ervaren en om te helpen reflecteren over het belang of de toepassing ervan in de eigen context.
  • Reflectie-oefeningen over de eigen situatie (persoon, context, relaties)
  • Korte meditaties en bewegingsoefeningen
  • Korte filmpjes (van max. 5 min) als inspiratie en duiding
  • Nabespreking en dialoog in kleinere groepjes met plenaire duiding
 • Tussen de sessies:
  • Korte huiswerktaken (vb. test invullen, ervaringendagboek bijhouden,…)

De sessies kunnen indien nodig ook online doorgaan (ZOOM-sessies). Hierbij maken we gebruik van aanvullende digitale middelen (Jamboard, Wooclap, chat,…) om de oefeningen uit te voeren en om de interactie mogelijk te maken.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.