Schrijfstijl en spellingsregels: tips, tricks & heropfrissing

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 111385

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u een correcte schrijfstijl toepassen in uw dagelijkse professionele activiteiten.

Omschrijving

De spelling van de Nederlandse taal is niet eenvoudig. Bovendien werden de spellingsregels voor veel mensen na hun schoolperiode nog gewijzigd en er zijn sindsdien ook nog veel nieuwe woorden en termen bijgekomen.

De belangrijkste regels voor spelling en stijl worden besproken in deze opleiding. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de juiste spelling, ook de schrijfstijl bij schriftelijke correspondentie wordt kort onder de loep genomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is bestemd voor wie vaak Nederlandstalige documenten moet opstellen en foutloos wil schrijven in het Nederlands.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

  • Nieuwe spelling
  • Spelling van werkwoorden (incl. heropfrissing dt-regels)
  • Schrijfstijl
    • Perspectief
    • Actieve schrijfstijl
    • Tekstopbouw
  • Tips & trics

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.