Oplossingsgericht creatief denken


In 7 stappen: vragen en problemen helder stellen, opties en oplossingen onderbouwen
Opleiding Persoonlijke vaardigheden 180224

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U heeft inzicht verworven om situaties, vragen en ‘problemen’ stapsgewijze te benaderen, op zoek naar de grondoorzaak, en onderscheid te maken tussen intuïtie, opinies en feiten.
 • U werkt hiervoor met erkende methodieken en technieken, die analoog, d.i. eenvoudig en snel op papier inzetbaar zijn.
 • U heeft kapstokken om overleg te organiseren en besluitvorming transparant te rationaliseren.

Introductie

U moet wel vaker ‘problemen opvangen’ en ‘oplossen’: het managementrapport komt (weeral) te laat, de planning draait in de soep, er is discussie over budgetten en de efficiëntie van de hele afdeling, alle betrokkenen hebben hun versie van ‘de oorzaak’ en uiteraard: alles is, zoals steeds, even dringend en belangrijk … Herkenbaar?

Grijpt u, onder de dagelijkse druk, ook terug naar gebruikelijke ‘oplossingen’, gebaseerd op routine en ervaring, ook al weet u dat dit niets verandert aan de grondoorzaak? Of bent u eerder geneigd voorrang te geven aan wie hardst roept?

Omschrijving

Voordelen van een methodische en stapsgewijze benadering

Wat als u vragen en problemen nu eens methodisch en stapsgewijze zou aanpakken? De voordelen zijn legio.

Dàt is wat u leert in dit programma: problemen gestructureerd aanpakken, met de hulp van een aantal eenvoudige analoge* technieken beter inzicht  krijgen en opties steviger onderbouwen. U  maakt beter gebruik van alle beschikbare informatie. De methode van ‘oplossen’ en de borging van de gebruikte informatie is gegarandeerd; ze gaan niet verloren na het proces. Daardoor wordt de aanpak overdraagbaar binnen de organisatie. Veel methodieken hebben bovendien sinds lang een universeel karakter, waardoor ook de communicatie tussen organisaties, met klanten of met leveranciers verbeterd wordt. Werken volgens vaste methoden neutraliseert het effect van individuele variatie van wat kan en wat nodig is. Dat resulteert in gegarandeerde continuïteit, bv. in afwezigheid van de gebruikelijke taakhouders. U kunt succesvolle methoden gemakkelijker herhalen en voorkomt onvrijwillige variaties, de ene keer zus, de andere keer zo ... De gegevens die u bekomt zijn onderling beter te vergelijken dankzij de standaardisering van de aanpak. Standaardisering levert dan weer tijdwinst op.

Tot slot wordt de betrokkenheid van mensen verhoogd. Het gevoel van eigenaarschap stimuleert de toewijding aan de zaak. De verstandhouding binnen de groep gaat er op vooruit.

* Analoog, d.i. zonder gebruik van Pc. Een potlood en een blad papier volstaan, op uw eentje of in een vergadering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U heeft wel vaker het gevoel dat een situatie of ‘probleem’ niet op een gestructureerde en grondige manier wordt aangepakt: de één is het al aan het ‘oplossen’ wanneer de ander het probleem nog niet eens ‘vat’. U heeft de indruk dat overhaast, routine en emotie te vaak doorwegen. Bovendien lijkt alles dringend en belangrijk. Kortom: ontbreekt het aan structuur en een nuchtere methodiek? Dit programma helpt bos en bomen onderscheiden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Hoog workshopgehalte!

Technieken kennen is één ding, ze kunnen gebruiken een ander.

Daarom voorzien we bij elke techniek ook een oefenmoment: aan de hand van een herkenbare casus uit profit en social profitomgevingen zet u samen met collega's de volgende (creatieve) stap in het oplossingsgericht denkproces.

Programma

Chaos, irrationele discussie en blinde routines doorbreken

 • Leren van CPS, PDCA, PSDM, 8D, SCRIPTO
 • Teamoverleg stroomlijnen: valkuilen, uitdagingen en basisregels voor een gestructureerd overleg

Methodisch en stapsgewijze aan de slag

 • Signalen herkennen en situaties in kaart brengen.
 • Causale factoren in verband brengen.
 • Risico's, kansen en interventiedrempels inkleuren.
 • Intuïtie objectiveren
 • Perspectief beschrijving uit verschillende gezichtspunten
 • Tijd(ig) prioriteiten onderkennen.
 • Opties gedocumenteerd oplijsten > beslissen.

U verkent en oefent deze hulptechnieken: BDS matrix, Credibiliteitscore, Gantt diagram, Gelinkte vragen, KANO analyse, Oorzaak-/gevolg diagram,  Perspectief beschrijving (ESPPLACE, SMILES, Hoeden van de Bono), Pijldiagram, PRI (& SAFER) proces analyse, Probabiliteit (Pareto),  Risico analyse en Interventiedrempels, SCHOAVVEN, SEU afweging, SWOT & Confrontatiematrix, 5W2H/Is-Is not, Waarde toetsen

2018-224-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Alphonse Degryse doet tijdens de periode 1980-1999 operationele en leidinggevende ervaring op in sales- & marketing in internationale bedrijven: nv Vandemoortele, nv Alpro, nv Vamix, nv Abbott, nv Nutricia. Van 1999 tot 2012 leidt hij een aantal change projecten in verschillende familiale KMO's, actief in BeNeLux: opstart en omschakelen van activiteiten, overnames, Euro-transitietrajecten... In 2007 richt Alphonse Degryse het consultancy-, training- en coachingbureau ADC commv op. Sinds 2009 is hij fulltime aan de slag in bedrijven en social profit: als consultant, trainer en coach, gepassioneerd door communicatie tussen mensen, en hoe je mensen beweegt tot 'gewenst' gedrag, op goede en lastigere momenten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.