Coachen van arbeiders in overheden en openbare instellingen


Leiding geven op afstand
Opleiding Persoonlijke vaardigheden 110580

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om uw medewerkers, die veel buitenshuis werken, van op afstand de coachen en te motiveren.

Omschrijving

Arbeiders van steden, gemeenten, ocmw, igs, nutsbedrijven, ...  werken vaak buitenshuis. We denken hierbij aan de technische tussenkomsten, groenwerken, wegen- en waterwerken, aanleggen & herstellen van rioleringen, leidingen enz. . Als leidinggevende is het soms moeilijk om deze werknemers effeciëntie te coachen en de stimuleren. Zij worden vaak geconfronteerd met specifieke situaties op het werkveld die te maken hebben met sociale vaardigheden, interne en externe communicatie, omgang met klanten (burgers), collegialiteit en leiding geven.

De hoofddoelstelling van de opleiding is, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, de deelnemers zelf te begeleiden en te ondersteunen in hun competenties op het vlak sociale vaardigheden, communicatie en leidinggeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich naar medewerkers die tewerkgesteld zijn als leidinggevenden in provincie, steden en gemeentes, intercommunales, nutsbedrijven en die vaak aansturing geven aan arbeiders die openbare werken uitvoeren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Na een inleiding omtrent, en een legitimatie van de cursus, volgt een continue afwisseling van het geven van voorbeelden, het doen van oefeningen, het richten op de eigen praktijkervaringen en leervragen, het theoretisch kaderen, het geregeld doen van een reflecterende analyse, het terugkoppelen naar zichzelf en het projecteren en transfereren naar de eigen leef- en werksituatie.

Centraal in de gehele cursus staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van communicatie, sociale vaardigheden, keuze, verantwoordelijkheid en leiderschap.

Programma

Sessie 1

 • kennismaking
 • afbakenen van de doelstellingen
 • verkenning naar behoeften  
 • organisatiecultuur
 • specifieke problematische situationele aspecten
 • leervragen formuleren
 • deficitdenken versus competentiedenken
 • competenties benoemen en onderhandelen
 • context, referentiekader en interactie

Sessie 2

 • basisprincipes en wetten in de communicatie
 • over "interpretaties" en "feiten"
 • de gekleurde bril
 • over luisteren en vragen stellen
 • over de oorsprong van onze gedachten
 • over lichaamstaal en intonatie
 • over parafraseren
 • over storingen in de communicatie en hoe die te vermijden
 • oefeningen
 • macht versus gezag
 • respect en activering
 • empathisch gedrag: de greep van begrip
 • afspraken feitelijk vastleggen: wwwwh
 • omgaan met diversiteit

Sessie 3

 • het ABC-model van RET
 • Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
 • De Axenroos van Ferdinand Cuvelier
 • Ingrijpen bij onaanvaardbaar gedrag
 • Omgaan met over-assertiviteit en agressie
 • Technieken, oefeningen en toepassingen

Sessie 4

 • verschillende leiderschapsstijlen: sturen, overtuigen, overleggen en delegeren.
 • casusanalyse en rollenspel
 • intervisie
 • reflectie en evaluatie
2011-580-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Bart Bulteel is een unieke communicatie en HR-trainer, een senior trainer met een jarenlange ervaring met personeelsleden uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties. Hij weet als geen ander zich in te leven in de problematiek van zijn cursisten en krijgt steevast een 9+ evaluatie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.