Beperkt perfectionisme je groei?

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 090348

Introductie

Uiteraard is er niets mis met de dingen goed te willen doen, kwaliteitsvol werk te willen leveren en te streven naar verbetering. Wanneer u echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, bij u van binnen een knagend stemmetje altijd zegt dat niets goed genoeg is, u moeite hebt met delegeren omdat u van mening bent dat u het zelf beter kan dan de ander, u zich overal verantwoordelijk voor voelt en de extra inspanningen niet meer opwegen tegen het resultaat, dan kunnenu en uw omgeving daar behoorlijk onder gaan lijden, dan kan het wél fout lopen omdat u zichzelf en anderen teveel belast.

Omschrijving

Ligt u ’s nachts wakker vanuw werk? Werkt u harder en meer dan uw collega’s? Is uw werk nooit af omdat u het nog eens wilt checken en dubbelchecken? Bent u leidinggevende en dreig u zich te verliezen in details, kan u moeilijk beslissingen nemen, kan u geen ‘nee’ zeggen, ziet u vooral de ‘fouten’ bij uzelf enuw medewerkers? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming richt zich op mensen die meer inzicht willen verwerven in hoe perfectionsime werkt en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan.

Methodologie

Aan de hand van duidelijke kadering, inzichtoefeningen, groepsdiscussies, vraag en antwoord rondes, en uitwisseling in kleine groepen willen we deelnemers laten ontdekken welke invloed perfectionisme op henzelf en hun omgeving kan hebben en hoe ze dit zowel kunnen vermijden als mee om kunnen gaan.

Deze opleiding wil een antwoord bieden op volgende vragen:

 • Wat is het probleem nu eigenlijk?
 • Hoe ben ik eraan gekomen?
 • Wat moet ik er nu mee?

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

In deze training ontdekt u alle symptomen en verschijningsvormen van perfectionisme en krijgt u middelen en technieken aangereikt om er op een andere manier mee om te gaan.

We gaan in op de volgende zaken:

 • Wat is perfectionisme en hoe ontstaat het?
 • Wat zijn de gevolgen voor onze lichamelijke en mentale gezondheid,
 • Hoe kan u de gevolgen van je perfectionisme draaglijker maken
 • De samenhang tussen ons denken, voelen en doen
 • Bewustwording rond risico’s zoals overdrive
 • De impact op relaties met anderen
 • De link met stress

Programma

Drie vragen duiken op wanneer perfectionisme een last geworden is, namelijk:

 • Wat is het probleem nu eigenlijk?
 • Hoe ben ik eraan gekomen?
 • Wat moet ik er nu mee?

Tijdens deze vorming wordt ingegaan op de aard van perfectionisme; nut en nadeel van perfectionisme; het ontstaan van perfectionisme en hoe het in stand gehouden wordt; de vicieuze cirkel van denken, voelen en handelen;  de vele symptomen die zowel zichtbaar worden in denken, doen en voelen.  De niet aflatende innerlijke stem die blijft sturen vanuit perfectionisme. handelen: perfectionistische gedragsstijlen, waar perfectionisme een efficiënte; probleemoplossingsstrategie belemmert, bewustwording rond risico's zoals overdrive; perfectionisme: de impact op relaties met anderen; de link met stress; een persoonlijk actieplan.

Uw lesgever is gecertificeerd OCP-coach. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme. De methodiek werd ontwikkeld door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut. Zijn boek 'Zeg me dat ik oké ben' is voor velen de doorbraak geweest om komaf te maken met de schadelijke gevolgen van hun perfectionisme.