Raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten

Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 130731

Omschrijving

De wetgeving inzake overheidsopdrachten voorziet specifiek in de mogelijkheid om binnen de overheidsopdrachtenwetgeving te werken met een raamovereenkomst.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met het doel om tijdens een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Na het sluiten van de raamovereenkomst kunnen specifieke opdrachten geplaatst worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de voorwaarden die werden vastgelegd in de raamovereenkomst. Hierdoor is de raamovereenkomst een handig instrument voor overheidsopdrachten waarvan u de uitvoeringsdetails (nog) niet van kent.

Indien u werkt met een raamovereenkomst, dan gelden dezelfde procedurevoorschriften als voor het plaatsen van een overheidsopdracht.

Werkte u reeds met de raamovereenkomst? Kent u alle verplichte vermeldingen en de mogelijke valkuilen van de raamovereenkomst?

Deze training bestaat uit twee delen:

 • Deel 1: ontdek de mogelijkheden en aandachtspunten van de raamovereenkomst. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden om de administratie voor de opvolgende deelopdrachten eenvoudiger uit te werken.
 • Deel 2: workshop - stel zelf uw raamovereenkomst op!

De combinatie van een theoretisch inleidend gedeelte (deel 1 - voormiddag) en het praktijkgedeelte (deel 2 - namiddag) zorgen ervoor dat u na de opleiding de raamovereenkomst onmiddellijk kunt toepassen op uw overheidsopdracht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot juridische diensten, diensten aankoop en medewerkers die in aanraking komen met overheidsopdrachten.

Voorkennis

De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases. Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding "Overheidsopdrachten voor starters".

Programma

Deel 1: Ontdek de mogelijkheden en aandachtspunten van de raamovereenkomst (voormiddag)

 • Wat is een raamovereenkomst?
 • Wanneer een raamovereenkomst gebruiken - in welke situaties is de raamovereenkomst interessant?
 • De raamovereenkomst met één ondernemer of met meerdere ondernemers
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een raamovereenkomst

Deel 2: Workshop - stel zelf uw raamovereenkomst op

 • Principes van de voormiddag toegepast!
 • Stel een raamovereenkomst op in groepjes
 • Evaluatie en begeleiding door de trainer/docent

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Rudi Claeys is jurist, en heeft zich gespecialiseerd in bouw- en technische verzekeringen, en in de wetgeving rond overheidsopdrachten. Hij verzorgde al meerdere interne en open opleidingen voor ESCALA en staat ook in voor adviesverlening bij praktische uitwerkingen van overheidsopdrachten.