Raamovereenkomsten bij overheidsopdrachten


De mogelijkheden

Omschrijving

De wetgeving inzake overheidsopdrachten voorziet specifiek in de mogelijkheid om binnen de overheidsopdrachtenwetgeving te werken met een raamovereenkomst.

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende diensten en één of meer ondernemers met het doel om tijdens een bepaalde periode de voorwaarden inzake te gunnen overheidsopdrachten vast te leggen. Na het sluiten van de raamovereenkomst kunnen specifieke opdrachten geplaatst worden, waarbij gebruik gemaakt wordt van de voorwaarden die werden vastgelegd in de raamovereenkomst. Hierdoor is de raamovereenkomst een handig instrument voor overheidsopdrachten waarvan u de uitvoeringsdetails (nog) niet van kent.

Indien u werkt met een raamovereenkomst, dan gelden dezelfde procedurevoorschriften als voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Kent u alle verplichte vermeldingen en de mogelijke valkuilen van de raamovereenkomst?

Deze training bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: ontdek de mogelijkheden en aandachtspunten van de raamovereenkomst. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden om de administratie voor de opvolgende deelopdrachten eenvoudiger uit te werken.
  • Deel 2: workshop - stel zelf uw raamovereenkomst op!

De combinatie van een halve dag theorie en praktijkvoorbeelden als inleiding en een halve dag praktijk waar u onder andere in kleine groepjes aan de slag gaat met raamovereenkomsten, zorgen ervoor dat u na de opleiding de raamovereenkomst onmiddellijk kunt toepassen op uw overheidsopdracht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot juridische diensten, diensten aankoop en medewerkers die in aanraking komen met overheidsopdrachten.

Voorkennis

De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases. Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding "Basis overheidsopdrachten voor beginners".

raamovereenkomst-1-1_2013-731.jpg

Programma

Deel 1: Ontdek de mogelijkheden en aandachtspunten van de raamovereenkomst

  • Wat is een raamovereenkomst?
  • Wanneer een raamovereenkomst gebruiken - in welke situaties is de raamovereenkomst interessant?
  • De raamovereenkomst met één ondernemer of met meerdere ondernemers
  • Aandachtspunten bij het opstellen van een raamovereenkomst

Deel 2: Workshop - stel zelf uw raamovereenkomst op

  • Principes van deel 1 toegepast!
  • Stel een raamovereenkomst op in groepjes
  • Evaluatie en begeleiding door de trainer/docent

Rudi Claeys is jurist, en heeft zich gespecialiseerd in bouw- en technische verzekeringen, en in de wetgeving rond overheidsopdrachten. Hij verzorgde al meerdere interne en open opleidingen voor ESCALA en staat ook in voor adviesverlening bij praktische uitwerkingen van overheidsopdrachten.

Zeer duidelijke cursus, praktijkgericht maar met de nodige theorie als bijlage.

Ann Geerts - Hulpverleningszone Taxandria

Voor herhaling vatbaar, zeer goede lesgever die met veel praktijkvoorbeelden de opleiding interessanter maakte

Bruno Bouton - Stad Poperinge

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.