Plaatsing overheidsopdrachten voor gevorderden


Een stap verder
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 170134

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is gericht naar:

 • lokale, provinciale, regionale en federale overheden, intercommunales, ...
 • gesubsidieerde vzw's die vallen onder de wet op de overheidsopdrachten

Voorkennis

Praktische kennis overheidsopdrachten is vereist.

Voor geïnteresseerden die eerder nood hebben aan een basisopleiding verwijzen wij door naar de opleiding 'overheidsopdrachten voor beginners'. Een overzicht van al onze opleidingen rond overheidsopdrachten vindt u op de pagina overheidsopdrachten.

Programma

In deze intensieve opleiding worden chronologisch de aandachtspunten voor leveringen, diensten en werken overlopen van de voorbereiding tot de gunning. Een intensieve en boeiende opleiding op maat van cursisten die reeds ervaring hebben met overheidsopdrachten.

Volgende punten komen op een verdiepende manier aan bod (geen basisopleiding):

 • Keuze van plaatsingsprocedures
 • Technieken en instrumenten
  • Raamovereenkomsten
  • Aankoopcentrale
  • Gezamenlijke aankopen
 • Modaliteiten
  • Opties en varianten
  • Opdrachten in vaste en voorwaardelijk gedeelten en verlengingsclausules
  • Percelen
 • Selectie
  • Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
  • Corrigerende maatregelen
  • Selectiecriteria
  • Beroep op de draagkracht van derden
  • Doorselectie
  • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • De opmaak van het bestek
  • Gunningscriteria
  • Technische specificaties
 • Onderzoek en beoordeling van de offertes
  • Verbetering van de offertes
  • Regelmatigheidsonderzoek
  • Prijs- en kostenonderzoek
 • Informatie en motiveringsverplichting

Deze opleiding wordt gedoceerd door Mr. Johan Geerts, vertrouwde docent voor Escala gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als advocaat met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten binnen verschillende publieke organisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.