Overheidsopdrachten voor technici: problemen voorkomen bij bestekken en uitvoering


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Praktische kennis opmaak bestek, uitvoering en opvolging overheidsopdrachten
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 130729

Introductie

Wat is de rol van technici in de vlotte voorbereiding en uitvoering van overheidsopdrachten?

Omschrijving

Technische diensten spelen een belangrijke rol bij overheidsopdrachten. Vaak is het de technische dienst die input geeft voor het bestek van de overheidsopdracht. Het is belangrijk om in het bestek te anticiperen op mogelijke discussies of problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. Tijdens deze opleiding bespreekt de docent, samen met de deelnemers, hoe de input van de technische dienst het best toegepast wordt in het bestek, en wat hier best in vermeld dient te worden.

Daarnaast volgen de technische verantwoordelijken de uitvoering van de overheidsopdracht natuurlijk op. Ook hier is het belangrijk dat deze medewerkers een grondige en praktijkgerichte kennis hebben over de uitvoering en opvolging bij overheidsopdrachten. Enkele praktijkproblemen uit het leven gegrepen:

 • Kan het e-mailverkeer tussen de technische dienst en de aannemer gebruikt worden als bewijsmateriaal?
 • Welke vermeldingen in een bestek kunnen problemen vermijden?
 • Gaat de technische dienst akkoord met de oplevering wanneer het goed in gebruik wordt genomen?
 • Wie moet men aanspreken wanneer er gebruik wordt gemaakt van onderaanneming?
 • Wat gebeurt er als de afgesproken termijnen niet gerespecteerd worden?
 • ...

Bovenstaande, en andere situaties worden op een praktische en duidelijke manier besproken.

Deze opleiding richt zich specifiek naar de technische diensten en technisch verantwoordelijken. Het programma wordt opgesteld, zodat zij de nodige praktische kennis opdoen om correct op te treden tijdens de overheidsopdracht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek naar technische diensten en technisch verantwoordelijken die instaan voor de opvolging van overheidsopdrachten.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

 

DAG 1 - DE EFFICIËNTE PLAATSING EN SLUITING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

Een gedegen voorbereiding

 1. keuze van de procedure
 2. criteria rond de selectie van de kandidaten
 3. gunningcriteria
 4. aangepaste clausules

DAG 2 - MAATREGELEN VOOR EEN PERFORMANTE UITVOERING

 1. wat voorziet het KB uitvoering
 2. sancties versus uitvoeringsmaatregelen
 3. uitwerking van uitvoering bevorderende maatregelen
 4. maatregelen rond vertraging en benadeling
 5. praktijk verrekeningen en afhoudingen
 6. wijziging van de opdracht
 7. oplevering
 8. aangepaste clausules

Prijsinfo

Behoort u niet tot de besturen of social profit en wenst u deel te nemen aan deze opleiding om de overheidsopdrachten te leren kennen (vrije beroepers, architectenbureaus, studiebureaus, ...) vanuit de invalshoek van de aanbestedende overheden dan kan u deze opleiding ook volgen aan het inschrijvingsrecht van 560 euro (excl. btw).

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit!

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.
De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.
Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.
Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.
Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.
U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.
En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.
En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).