Overheidsopdrachten speciale sectoren ontleed: de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging - OPMVOM


Onderhandelingsprocedure speciale sectoren: onbekend maar niet onbemind
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 160541

Introductie

Met deze opleiding wil Escala tegemoet komen aan de vraag naar opleidingen inzake overheidsopdrachten specifiek voor de speciale sectoren.

Deze opleiding is geen basisopleiding, maar bespreekt specifieke gunningsprocedures die meer flexibiliteit bieden dan in de klassieke sectoren.

In deze opleiding is er geen sprake van eenrichtingsverkeer. De docente zal zijn ervaringen, inzichten en goede praktijken meegeven, maar biedt ook ruimte voor vragen, intervisie en ervaringsuitwisseling en tilt de opleiding zo nog op een hoger niveau.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers werkzaam in de speciale sectoren

Voorkennis

Praktijkervaring overheidsopdrachten in de speciale sectoren vereist.

Programma

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (OPMVOM)

 • Standaardprocedure
 • Procedure in twee fasen
 • Kwalificatiesystemen
 • Wat is geregeld en vooral: wat niet
 • Algemene beginselen
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Studie verschillende aspecten van de OPMVOM - good practices

 • Bekendmaking aankondiging van opdracht
 • Selectiefase & selectiebeslissing
 • Uitnodiging en indiening offerte via e-procurement (beperkt dossier)
 • Regelmatigheid offerte
 • Klassement van de offerte op basis van gunningscriteria
 • Onderhandelingen & onderhandelingsronden
 • Gunning
 • Informatiebrieven (& stand-still)
 • Sluiting

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot medediging

 • Uitzonderingsgeval
 • Procedure in één fase
 • Weinig gereglementeerde procedure
 • Toepassingsgevallen: oefening

Michel Renard, manager Public Procurement Tuc Rail, directeur van de dienst overheidsopdrachten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.