Overheidsopdrachten ontleed: uw onderhandelen optimaliseren


Opleiding onderhandelen in overheidsopdrachten voor gevorderden
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 180474

Introductie

Deze nieuwe opleiding sluit naadloos aan bij de basisopleiding 'onderhandelen bij overheidsopdrachten'.

Omschrijving

In deze interactieve en praktische sessie voor gevorderden wordt de nadruk gelegd op de effectieve onderhandelingen zelf om te komen tot de beste eindofferte of BAFO.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers aanbestedende overheden

Voorkennis

Bent u eerder op zoek naar een basisopleiding omtrent het juridisch kader wanneer en over welke elementen u kan onderhandelen binnen de verschillende procedures, dan is de tweedaagse opleiding 'onderhandelen bij overheidsopdrachten' een antwoord op uw vraag en een uitstekende aanzet voor het volgen van deze hierop aansluitende opleiding voor gevorderden.

Programma

In deze opleiding ligt de nadruk op de effectieve onderhandelingen. Vanuit de ruime praktijkervaring van de docent geeft zij tips en tricks om te komen tot de beste eindofferte of BAFO. De sessie wordt zeer praktisch en interactief opgebouwd.

Onder meer de volgende luiken komen aan bod:

 • Afstemmen van de gunningwijze en de manier van onderhandelen op de specifieke doelstellingen van de aanbestedende overheid:
  hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderhandelen over ingediende offertes (onderhandelingsprocedure) enerzijds en anderzijds het dialogeren en onderhandelen om uit te kristaliseren welke (technische, financiële en juridische) oplossingen op de markt beschikbaar zijn om een antwoord te bieden op de behoeften van de aanbestedende overheid (concurrentiegerichte dialoog).
 • Het belang van de keuze van selectiecriteria:
  de selectiecriteria bepalen in belangrijke mate of de juiste types van inschrijvers aan de onderhandelingstafel kunnen komen.
 • Belangrijke eigenschappen voor de onderhandelaars aan overheidszijde en bij de inschrijvers.
 • Fases van de gunningprocedure:
 • Onderhandelingstechnieken
 • Het werken met verschillende onderhandelingsfasen
 • Het werken met – vooraf gekende – schuivende gewichten van de respectievelijke gunningcriteria over de verschillende fasen heen
 • Een minimale kwaliteitsscore structureren als regelmatigheidseis in de plaats van als zwaarwichtig gunningcriterium
 • Optimale organisatie van de onderhandelingsprocedure. Vermijden dat - zowel de inschrijvers als de aanbestedende overheid – nodeloos, ontijdig of dubbel werk moeten verrichten
 • Het beoordelings- en gunningverslag. Het belang van een zichtbare vergelijking tussen de verschillende offertes. Bekendmaking van een tussentijds beoordelingsverslag in de fase vóór gunning van de opdracht
 • Etc.
 • Last but not least: ervaringsuitwisseling

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 150 excl. btw.

Na een carrière als advocaat in het departement administratief en milieurecht bij Stibbe, deed Elke Van de Walle haar eerste ervaring met overheidsopdrachten op bij ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

Bij PMV stond zij niet alleen in voor de naleving van het overheidsopdrachtenrecht binnen de vennootschap, maar werd het PMV-team gevraagd om Vlaamse overheidsadministraties bij te staan bij de organisatie van grote overheidsopdrachten in het kader van PPS-projecten (Via-Invest dossiers, zoals NZ Kempen, R4 Zuid Gent, A11 Brugge, sportinfrastructuurprojecten, etc), grote vastgoedprojecten (VAC's Leuven, Gent, Brugge en Brussel) en bij de realisatie van complexe gebiedsontwikkelingen (Blue Gate Antwerp).

In het kader van deze projecten heeft zij een ruime ervaring opgedaan in onderhandelingsprocedures en concurrentiedialogen.

Sinds 2014 staat zij aan het hoofd van het juridisch departement binnen PMV en maakt zij deel uit van het groepsmanagementcomité van PMV-groep.

Prima lesgeefster, zeer goed ingespeeld op onze persoonlijke praktijk met ruimte voor inbreng en vraagstelling

Gino Broeckhoven, KOBA vzw

Deze opleiding kreeg een beoordeling van 82% voor de inhoud en 90% voor de docent (voorjaar 2019)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.