Overheidsopdrachten ontleed: uw onderhandelen optimaliseren NIEUW

Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 180474

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers aanbestedende overheden

Voorkennis

Bent u op zoek naar een basisopleiding omtrent het juridisch kader wanneer en over welke elementen u kan onderhandelen binnen de verschillende procedures dan verwijzen wij u graag door naar de tweedaagse opleiding 'onderhandelen bij overheidsopdrachten'.

Programma

In deze opleiding ligt de nadruk op de effectieve onderhandelingen. Vanuit de ruime praktijkervaring van de docent geeft zij tips en tricks om te komen tot de beste eindofferte of BAFO. De sessie wordt zeer praktisch en interactief opgebouwd.

Onder meer de volgende luiken komen aan bod :

Afstemmen van de gunningwijze en de manier van onderhandelen op de specifieke doelstellingen van de aanbestedende overheid. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderhandelen over ingediende offertes (onderhandelingsprocedure) enerzijds en anderzijds het dialogeren en onderhandelen om uit te kristaliseren welke (technische, financiële en juridische) oplossingen op de markt beschikbaar zijn om een antwoord te bieden op de behoeften van de aanbestedende overheid (concurrentiegerichte dialoog).

Het belang van de keuze van selectiecriteria : de selectiecriteria bepalen in belangrijke mate of de juiste types van inschrijvers aan de onderhandelingstafel kunnen komen.

Belangrijke eigenschappen voor de onderhandelaars aan overheidszijde en bij de inschrijvers.

Fases van de gunningprocedure:

  · Onderhandelingstechnieken.
  · Het werken met verschillende onderhandelingsfasen.
  · Het werken met - vooraf gekende - schuivende gewichten van de respectievelijke gunningcriteria over de verschillende fasen heen.
  · Een minimale kwaliteitsscore structureren als regelmatigheidseis in de plaats van als zwaarwichtig gunningcriterium.
  · Optimale organisatie van de onderhandelingsprocedure. Vermijden dat - zowel de inschrijvers als de aanbestedende overheid - nodeloos, ontijdig of dubbel werk moeten verrichten.
  · Het beoordelings- en gunningverslag. Het belang van een zichtbare vergelijking tussen de verschillende offertes. Bekendmaking van een tussentijds beoordelingsverslag in de fase vóór gunning van de opdracht.

  Etc.

   · Ervaringsuitwisseling

  Lesdata

  Datum Startuur Einduur
  dinsdag 26/03/2019 13:30 16:30

  Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

  Locatie

  • Provincie Antwerpen - Kamp C
  • Britselaan 20
  • 2260 Westerlo
  Bekijk op Google Maps

  Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be

  Na een carrière als advocaat in het departement administratief en milieurecht bij Stibbe, deed Elke Van de Walle zij haar eerste ervaring met overheidsopdrachten op bij ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

  Bij PMV stond zij niet alleen in voor de naleving van het overheidsopdrachtenrecht binnen de vennootschap, maar werd het PMV-team gevraagd om Vlaamse overheidsadministraties bij te staan bij de organisatie van grote overheidsopdrachten in het kader van PPS-projecten (Via-Invest dossiers, zoals NZ Kempen, R4 Zuid Gent, A11 Brugge, sportinfrastructuurprojecten, etc), grote vastgoedprojecten (VAC's Leuven, Gent, Brugge en Brussel) en bij de realisatie van complexe gebiedsontwikkelingen (Blue Gate Antwerp).

  In het kader van deze projecten heeft zij een ruime ervaring opgedaan in onderhandelingsprocedures en concurrentiedialogen.

  Sinds 2014 staat zij aan het hoofd van het juridisch departement binnen PMV en maakt zij deel uit van het groepsmanagementcomité van PMV-groep.