Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij uitvoering


Mogelijke discusies, hoe vermijden en hoe opvolgen
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 111166

Omschrijving

Bij de uitvoering van overheidsopdrachten zijn er heel wat zaken die kunnen fout lopen en/of waaromtrent discussies of geschillen kunnen onstaan tussen partijen.

Denk maar een discussies inzake betalingen, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, onderbreking der werken, e.d.m.

Het antwoord ter oplossing van dergelijke problemen tijdens de uitvoeringfase is vaak te vinden in de wetgeving zelf. Een goede kennis van de actuele wetgeving en de algemene uitvoeringsregels laat toe om zoveel als mogelijk te anticiperen op mogelijke twistpunten, zodat geschillen kunnen worden vermeden. Bovendien is het tevens noodzakelijk te weten welke middelen er voorhanden zijn in handen van de aanbestedende overheid met het oog op het onmiddellijk indijken van probleemsituaties die zich zouden voordoen.

Daarom is deze korte bijscholing ontwikkeld, als ideaal vervolg op de basisopleidingen inzake overheidsopdrachten. Tijdens deze sessie worden deze problematieken uitgediept.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers lokale en openbare besturen, en andere non-profit instanties.

Voorkennis

Voor deze opleiding is een algemene basiskennis omtrent overheidsopdrachten vereist. Dit kan bvb via de Escala "basisopleiding overheidsopdrachten".

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u meer inzicht in hoe geschillen of onduidelijkheden kunnen ontstaan, kunnen vermeden worden en opgevolgd moeten worden.

Programma

 • Inleiding
  • Duiding wetgeving overheidsopdrachten
 • Structuur en toepasselijkheid van het KB uitvoering
  • Algemene en specifieke voorwaarden
  • Contractueel bindende documenten
 • Waar zijn geschillen mogelijk?
  • Wijziging van de opdracht door de aanbestedende overheid
  • Betaling - verwijlintresten
  • Onderbreking of vertraging van de opdracht
   • Oorzaken
   • Rechten en plichten der partijen
  • Uitvoeringsmodaliteiten
   • Aanvang der werken
   • Voorziene en onvoorziene omstandigheden
   • Uitvoeringstermijnen
   • Hoeveelheden
  • Oplevering en bezwaren
 • Sanctiemogelijkheden in hoofde van de aanbestedende overheid
 • Tips & tricks om geschillen zoveel mogelijk te vermijden

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 08/11/2019 09:30 12:30
vrijdag 08/11/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.