Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij plaatsing en gunning


Hoe geschillen en knelpunten vermijden en aanpakken?
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 160253

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers lokale en openbare besturen, en andere non-profit instanties.

Voorkennis

Voor deze opleiding wordt een basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten verwacht. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Programma

Bij de plaatsing en gunning van overheidsopdrachten zijn er heel wat zaken die kunnen foutlopen en/of waaromtrent discussies of geschillen kunnen ontstaan tussen partijen.

Het antwoord ter oplossing van dergelijke problemen tijdens deze fases is vaak te vinden in de wetgeving zelf. Een goede kennis van de actuele wetgeving laat toe om zoveel als mogelijk te anticiperen op mogelijke twistpunten, zodat geschillen kunnen worden vermeden. Bovendien is het tevens noodzakelijk te weten welke middelen er voorhanden zijn in handen van de aanbestedende overheid met het oog op het onmiddellijk indijken van probleemsituaties die zich zouden voordoen.

Daarom is deze korte bijscholing ontwikkeld, als ideaal vervolg op de basisopleidingen inzake overheidsopdrachten. Tijdens deze sessie worden deze problematieken uitgediept.

Prijsinfo

Architecten, studiebureaus die soms optreden namens een overheid en andere deelnemers dan de publieke sector en social profit, betalen € 240 excl. btw.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.