Overheidsopdrachten als kostenbesparing


Gebruik overheidsopdrachten als een voordeel, niet als een last
Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 140754

Omschrijving

Sinds 1 juli 2013 zijn verschillende organisatie ertoe gehouden om de wetgeving op overheidsopdrachten toe te passen. Daarnaast worden meer en meer besturen en organisaties geconfronteerd met kostenbesparende maatregelen. Hoe kan je van het toepassen van deze wetgeving een deugd maken?

Vaak wordt de overheidswetgeving gezien als een (administratieve) last. De wetgeving is inderdaad vrij ingewikkeld, en de correcte toepassing van de wet kan veel tijd in beslag nemen. Maar een doordachte overheidsopdracht, die kadert binnen strategie van uw bestuur of organisatie kan zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing.

Hier zijn wel een aantal vereisten aan verbonden:

 • Een heldere kijk op een goed onderbouwde aankoopvisie in de organisatie is een kernelement
 • Uw medewerkers moeten het nut en de noodzaak van een overheidsopdracht inzien, zodat de filosofie gedragen wordt in uw organisatie.
 • De processen in uw organisatie moeten afgestemd worden op de overheidsopdrachtenprocedure.
 • U kiest voor de correcte procedure, en vertaalt uw strategie in uw overheidsopdracht.
 • Een goede "forecast" is noodzakelijk om overheidsopdrachten optimaal in te zetten.

Tijdens deze opleiding gaan we na hoe u aan bovenstaande vereisten kunt voldoen. Via een stappenplan kunt u de methodiek onmiddellijk toepassen binnen uw bestuur of organisatie! We verlaten de louter juridische weg van de overheidsopdracht, maar bekijken overheidsopdrachten vanuit andere standpunten: vanuit aankoop, processen, organisatiecultuur en leanmanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar medewerkers die in aanraking komen met overheidsopdrachten, binnen lokale en openbare besturen, en andere organisaties of instanties die vallen onder de wet overheidsopdrachten.

Methodologie

De deelnemers gaan aan de hand van concrete opdrachten meteen aan de slag zodat je methodische handvaten meeneemt om daadwerkelijk aan de slag te gaan in de organisatie of bestuur.

Programma

 • Overheidsopdrachten: korte introductie: wat en wanneer?
 • Het potentieel van overheidsopdrachten: hoe tot kostenbesparing komen?
 • De voorwaarden voor uw organisatie of bestuur
  • Processen
  • Personen
  • Planlast beperken
  • Projectmatig bekijken vanuit de strategie

Gui Boven (Expert in facility management bij het gelijknamige adviesbureau).

Hij heeft jarenlange ervaring in het verbeteren van organisatieprocessen (in de social-profit) Via analyseren en syntheseren motiveerde hij teams om te ontwikkelen en te innoveren. Hij benadert de wetgeving op overheidsopdrachten niet als een last, maar als een kans om in organisaties en overheden een bijdrage te leveren aan: kostenbeheersing en voorspelbaarheid van de reguliere kosten alsook aan verhoging van de organisatiebetrokkenheid van de medewerkers.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.