Overheidsopdrachten 3.0: het innovatiepartnerschap als efficiënte tool voor het realiseren van complexe en innovatieve oplossingen

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190644
NIEUW

Introductie

De huidige maatschappelijke en technologische evoluties maken innovatieve oplossingen noodzakelijk, zo ook bij aanbestedende overheden.

In de praktijk is het evenwel geen sinecure om innovatieve producten, werken of diensten in te kopen. Toch bevat de overheidsopdrachtenwetgeving hiervoor een interessante oplossing, met name het innovatiepartnerschap.

De maatschappelijke toepassingen zijn dan ook uitgebreid en het innovatiepartnerschap was al in meerdere concrete cases zeer bruikbaar: van het opzetten van een klimaatneutraal gebouw en het aanleggen van duurzaam aangedreven treinen tot zelfs het monitoren van uitdrogingsverschijnselen bij ouderen, om maar enkele gevarieerde toepassingen van het innovatiepartnerschap op te noemen.

Het innovatiepartnerschap betreft een aanbestedingsprocedure waarin het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in éénzelfde procedure wordt gecombineerd met de daadwerkelijke inkoop ervan.

Hierdoor wordt er een einde gemaakt aan de verplichting om afzonderlijke opdrachten uit te schrijven voor onderzoek en ontwikkeling enerzijds en de aankoop van het product dat hieruit voortvloeit anderzijds. Op deze wijze kunnen (publieke) opdrachtgevers bijgevolg beter en flexibeler inspelen op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en/of technologische ontwikkelingen (men denke hierbij bv. aan AI, smart contracts, infratech, …).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankoopmedewerkers aanbestedende overheden met ervaring in overheidsopdrachten, juristen van overheden of die overheden ondersteunen, ...

Programma

Na het volgen van dit seminarie heeft u een goed beeld:

 • wat het innovatiepartnerschap precies inhoudt
 • in welke toepassingsgevallen het innovatiepartnerschap de voorkeur geniet
 • het verloop van de procedure
 • wat de juridische do’s en don’ts ter zake zijn
 • welke de aandachtspunten zijn bij het opstellen van de opdrachtdocumenten

Kortom: hoe u aan de slag kan gaan en een innovatiepartnerschap van A tot Z in goede banen leidt.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 19/06/2020 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be