Overheidsopdrachten 3.0: het innovatiepartnerschap als efficiënte tool voor het realiseren van complexe en innovatieve oplossingen

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190644

Introductie

De huidige maatschappelijke en technologische evoluties maken innovatieve oplossingen noodzakelijk, zo ook bij aanbestedende overheden.

In de praktijk is het evenwel geen sinecure om innovatieve producten, werken of diensten in te kopen. Toch bevat de overheidsopdrachtenwetgeving hiervoor een interessante oplossing, met name het innovatiepartnerschap.

De maatschappelijke toepassingen zijn dan ook uitgebreid en het innovatiepartnerschap was al in meerdere concrete cases zeer bruikbaar: van het opzetten van een klimaatneutraal gebouw en het aanleggen van duurzaam aangedreven treinen tot zelfs het monitoren van uitdrogingsverschijnselen bij ouderen, om maar enkele gevarieerde toepassingen van het innovatiepartnerschap op te noemen.

Het innovatiepartnerschap betreft een aanbestedingsprocedure waarin het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in éénzelfde procedure wordt gecombineerd met de daadwerkelijke inkoop ervan.

Hierdoor wordt er een einde gemaakt aan de verplichting om afzonderlijke opdrachten uit te schrijven voor onderzoek en ontwikkeling enerzijds en de aankoop van het product dat hieruit voortvloeit anderzijds. Op deze wijze kunnen (publieke) opdrachtgevers bijgevolg beter en flexibeler inspelen op de hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en/of technologische ontwikkelingen (men denke hierbij bv. aan AI, smart contracts, infratech, …).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankoopmedewerkers aanbestedende overheden met ervaring in overheidsopdrachten, juristen van overheden of die overheden ondersteunen, ...

Programma

Na het volgen van dit seminarie heeft u een goed beeld:

  • wat het innovatiepartnerschap precies inhoudt
  • in welke toepassingsgevallen het innovatiepartnerschap de voorkeur geniet
  • het verloop van de procedure
  • wat de juridische do’s en don’ts ter zake zijn
  • welke de aandachtspunten zijn bij het opstellen van de opdrachtdocumenten

Kortom: hoe u aan de slag kan gaan en een innovatiepartnerschap van A tot Z in goede banen leidt.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Andi Zrza | studeerde af als Master of Laws aan de Universiteit Gent (2017) en behaalde vervolgens een bijkomende Master in General Management aan Vlerick Business School (2018).

Thans is hij werkzaam als advocaat in het Litigation & Regulatory departement van DLA Piper UK LLP (Brussel), alwaar hij zich voornamelijk toelegt op verschillende domeinen van het commercieel- en publiek economisch recht, met een focus op het aanbestedingsrecht.

Sinds september 2019 is hij ook academisch actief als praktijkassistent aan de KU Leuven, waar hij is verbonden aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht.

Verder spreekt Andi ook regelmatig op conferenties en studiedagen.

Sarah Moens | Master of Laws aan de Universiteit Gent (2010) is Lead Lawyer in het Litigation & Regulatory departement van DLA Piper UK LLP (Brussel), en is gespecialiseerd in het administratieve recht in de brede zin, met een focus op het aanbestedingsrecht.

Zij adviseert zowel publieke actoren zoals Vlaamse en federale overheden, steden en gemeenten, overheidsbedrijven en aanbestedende overheden als private actoren met betrekking tot alle stadia van de overheidsopdrachtenprocedure en staat cliënten bij voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de burgerlijke rechtbanken.

Verder geeft zij gastcolleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Ze spreekt regelmatig op conferenties en studiedagen.