Opleiding overheidsopdrachten toegepast voor onderwijsinstellingen


De toepassingen binnen de nieuwe wetgeving
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 080546

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in onderwijsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop, of die binnen de juridische of andere diensten bezig zijn met overheidsopdrachten.

Voorkennis

Deze opleiding  behandelt specifiek de toepassingen binnen het onderwijs binnen de nieuwe wetgeving. Basiskennis van overheidsopdrachten is hier wel aangewezen. Indien u deze voorkennis nog niet hebt, kan u eerst de 'Basis overheidsopdrachten voor beginners' binnen Escala volgen.

Programma

Tijdens deze opleiding worden de belangrijkste aspecten van de overheidsopdrachtenwetgeving op een toegankelijke en duidelijke manier weergegeven aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden en cases uit de onderwijssector:

 • Situering
 • Wettelijk kader
 • Toepassingsgebied op het onderwijs: verleden en heden
 • Basisbeginselen en doelstellingen van de wetgeving overheidsopdrachten
 • Het verloop van een overheidsopdracht
  • Voorwerp
  • Raming
  • Inventaris en wijze van prijsvaststelling
 • (Flexibele) plaatsingsprocedures
 • Flexibele technieken
  • Aankoopcentrale
  • Raamovereenkomst

Deze opleiding wordt gedoceerd door Mr. Johan Geerts, vertrouwde docent voor Escala gespecialiseerd in de overheidsopdrachtenwetgeving. Docent combineert in deze opleiding zijn expertise als advocaat met zijn ervaring als dossierbeheerder overheidsopdrachten binnen verschillende publieke organisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.