Nieuwe gunningswijzen en wijzigingen in de uitvoeringsfase - opfrissing


Een coherent overzicht van de wijzigingen
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190346

Introductie

Doelstelling van deze opleiding is om in een coherent overzicht alle wijzigingen sinds de wet van mei 2017 te vatten.

Zowel de regelgeving (KB15/4/2018; wet 7/4/2019; ...) alsook de consequenties van arresten van de Raad van State over de duur van overheidsopdrachten, het UEA en de interpretatie van artikel 38 van het KB uitvoering komen aan bod.

Zo bent u weer volledig mee.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor aankopers uit de publieke sector, social profit en vzw's die gehouden zijn door de regelgeving overheidsopdrachten.

Programma

 • Nieuwe terminologie
 • Nieuwe gunningswijzen
 • De duur van opdrachten
 • De drempelwaarden
 • De regels omtrent varianten, percelen en opties
 • Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier in de praktijk
 • RSZ-attesten
 • ...
 • Wijzigingen betreffende de uitvoering: de borg, beperking in de keten van onderaannemers, wijzigingen aan de opdracht tijdens de uitvoering, herziening van de opdracht binnen het kader van artikel 38 KB Uitvoering (interpretatie op basis van de rechtspraak):
  • 38/01: Aanvullende werken, lerveringen of diensten
  • 38/02: Onvoorzienbare omstanigheden in hoofde van de aanbesteder
  • 38/03: Vervanging van de opdrachtnemer
  • 38/04: De minimis-regel
  • 38/05: Niet-wezenlijke wijziging
  • 38/07: Prijsherziening
  • 38/08: Nieuwe lasten
  • 38/09: Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer
  • 38/10: Omwenteling van het contractueel evenwicht ten voordele van de opdrachtnemer
  • 38/11: Vertraging of nadeel als gevolg van tekortkomingen, traagheid of daden van welke aard ook die niet aan één van de partijen kunnen worden toegeschreven
  • 38/12: Schorstingen op bevel van de aanbesteder en incidenten tijdens de procedure
 • Factuur en elektronische handtekening
 • ...

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Rudi Claeys is jurist en doceert juridische opleiding bij Escala en diverse hogescholen en universiteiten, zowel Nederlandstalig als Franstalig. Dhr. Claeys heeft een ruime ervaring in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht en verstaat de kunst als geen ander om een moeilijke materie aan de hand van voorbeelden op een verstaanbare manier te vertalen naar de cursist. De ruime praktijkervaring die hij heeft dankzij vele in house opleidingen in de publieke sector en de social profit vertaalt zich ook in deze opleidingen zodat het voor de cursist zo concreet mogelijk wordt.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.