Basis overheidsopdrachten in de zorg voor beginners

Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 210341

Introductie

Wordt u voor het eerst geconfronteerd met overheidsopdrachten? Of bent u er enige tijd in actief, maar zonder degelijke basisvorming waardoor u soms onzeker bent?

U maakt kennis met alle relevante aspecten van overheidsopdrachten. In de theorie alsook in de praktijk. Dit tijdens een compacte doch intensieve opleiding. Wij geven u de nodige handvaten om correct om te gaan met deze moeilijke materie en de juiste keuzes te maken.

Deze vierdaagse opleiding introduceert u op grondige wijze in het totaaltraject van overheidsopdrachten in de zorgsector. Na drie introductiedagen in overheidsopdrachten die u volgt met collega's van andere aanbestedende overheden, gaan we dieper in op elementen die specifiek zijn aan de zorgsector.

Deze afsluitende module volgt u samen met andere cursisten uit de zorgsector. Zo groeit meteen ook uw netwerk binnen de zorgsector.

Waar gaan we in deze module onder meer dieper op in?

 • In de zorgsector kan er op een flexibelere wijze omgesprongen worden met enkele procedures
 • Ook een goed inzicht in verschillende samenwerkingsvormen en de gevolgen daarvan zijn belangrijk specifiek in de zorgsector
 • Darnaast zijn specifieke aandachtspunten bij de opmaak van opdrachtdocumenten met in het bijzonder specifieke selectie- en gunningscriteria
 • ...

Kortom met deze opleiding legt u een stevige basis en wordt wat u aanleerde meteen ook toegepast op uw sector.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding is een initiatie-opleiding en biedt een goede basis. Escala organiseert ook vervolgopleidingen over specifieke aspecten. Voor een overzicht, zie www.escala.be/overheidsopdrachten.

Omschrijving

Wat leert u tijdens deze opleiding?

De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten, zodat u alles kunt situeren en begrijpen.

 • De wetgeving die momenteel van toepassing is. U krijgt een duidelijk overzicht van alle bestaande richtlijnen, wetten, KB's, ... Dankzij dit kader kunt u de regelgeving vlot opzoeken en interpreteren.
 • De verschillende stappen die een overheidsopdracht aflegt. Van behoefte tot gunning en uitvoering. Welke "levensfasen" doorloopt een overheidsopdracht?
 • Valkuilen en aandachtspunten van de overheidsopdrachtenwetgeving. Waar moet u op letten, waar kan het fout lopen en wat riskeert u als organisatie of bestuur als u iets verkeerd doet?

Kortom, u krijgt een antwoord op alle essentiële zaken die nodig zijn om de overheidsopdrachtenwetgeving correct toe te passen. Zo vermijdt u problemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor startende aankopers in diverse zorginstellingen:

 • ziekenhuizen
 • woonzorgcentra
 • instellingen voor mensen met een beperking
 • ambulante zorgactoren
 • ...

Daarnaast is deze opleiding ook relevant voor volgende functiehouders:

 • U levert als medewerker of diensthoofd informatie aan zodat uw collega-aankoper een gericht bestek kan opmaken voor de noodzakelijke aankopen, diensten of werken binnen uw domein. Om beter de noodzakelijke informatie te kunnen aanleveren, wilt u een basisinzicht verwerven in de procedure.
 • U bent een medewerker van een architect of studiebureau die overheidsopdrachten opmaakt of opvolgt in naam van zorgactoren.
 • U bent als bestuurder of leidinggevende eindverantwoordelijk en u wilt een grondig inzicht te verwerven in de regelgeving.

Bijkomende info

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie.

Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

 • Een aantal nieuwe medewerkers moeten aan de slag met overheidsopdrachten
 • Medewerkers die de wetgeving reeds toepassen wensen een heropfrissing of wensen een bepaald aspect uit te diepen om er vlotter mee om te kunnen gaan
 • Uw organisatie of bestuur verwerft subsidies en valt daardoor geheel of gedeeltelijk onder de wet op de overheidsopdrachten

Wat kunnen we voor u doen?

 • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie
 • Begeleiding bij effectieve opdrachten: advies over te kiezen procedures, opmaak van het bestek, ...
 • Coaching van één of meerdere medewerkers bij de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving

Vraag een offerte aan bij tine@escala.be en wij garanderen u eerstdaags een helder en vrijblijvend antwoord. Hiermee gaan we dan graag samen met u verder mee aan de slag om tot een volledig toegepaste opleiding te komen.

Methodologie

Blended formule: De eerste 6 sessies verlopen klassikaal, waarbij u fysiek aanwezig bent in de lesplaats die u vindt bij het tabblad Praktisch. De laatste 2 sessies van de opleiding verlopen online.

Webinar: De opleiding verloopt volledig online.

Programma

1e en 2e opleidingsdag

 • De overheidsopdracht:
  • Wat is een overheidsopdracht?
  • De centrale principes en doelstellingen
  • Jargon en terminologie
 • Het wetgevend kader
 • Het toepassingsgebied
 • Soorten overheidsopdrachten
 • Verschillende stappen van de overheidsopdracht:
  • Voorbereiding bij de opmaak van het bestek
  • Het opmaken van een bestek
  • Plaatsen van de opdracht
  • E-notification: wat?
 • Indiening en onderzoek van de offertes van de kandidaten
 • Beoordeling, sluiten en gunnen van de opdracht
 • Uitvoering, oplevering en betaling van de opdracht
 • Valkuilen:
  • Aandachtspunten en alarmbellen voor de aanbestedende organisatie
  • Valkuilen in de procedure
  • Rechtsbescherming en mogelijke sancties

Dit alles aan de hand van heldere voorbeelden.

3e opleidingsdag

De leerstof uit de eerste twee opleidingsdagen wordt op een andere manier aangebracht en overlopen aan de hand van oefeningen en voorbeelden.

Zo past u in een ongedwongen sfeer de leerstof toe in de praktijk, zodat het voor u nog concreter wordt.

U maakt samen

 • kennis met bestekdocumenten uit de praktijk
 • een gunningsbeslissing op (waarin de verschillende stappen doorheen de plaatsingsprocedure terugkomen)
 • een proces-verbaal van ingebrekestelling op
 • ...

Zodat u na afloop van de opleiding over de nodige theoretische en praktische bagage beschikt om aan de slag te gaan tijdens zowel de plaatsings- als uitvoeringsfase van overheidsopdrachten.

4e opleidingsdag

We passen het geleerde toe op de zorgsector en gaan daarbij dieper in op:

 • Situering toegepast op de zorg
 • Wettelijk kader toegepast op de zorg
 • Toepassingsgebied
 • Marktonderzoek en marktverkenning
 • Sociale en andere specifieke diensten en invloed op plaatsingsprocedures
 • Samenwerkingsvormen
 • Raamovereenkomsten
 • Aandachtspunten bij de opmaak van opdrachtdocumenten
 •  Specifieke selectie- en gunningscriteria
  • Testing – hoe evolueren
 • Looptijd van de opdracht
 • Onderhandelingsmogelijkheden
 • Bijzondere uitvoeringsbepalingen
  • Bijzonder betalingstermijnen
  • GDPR
 • Rechtsbescherming
 • Actualia

Deze module wordt gedoceerd door aankopers uit de zorgsector.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.