Wetgeving voor groendiensten


De huidige wetgeving rond openbaar groen
Opleiding Openbaar groenbeheer 130894

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De inhoud van deze opleiding werd in overleg met de nieuwe docent herwerkt, toegespitst op de noden van de groendiensten.

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de huidige wetgeving rond openbaar groen.

Introductie

Als groendienst komt u meer in contact met wetgeving dan u aanvankelijk zou denken.

Moet er bij het vellen van bomen een vergunning toegekend worden?  Op welke afstand mogen bomen of struiken gepland worden? Welke wettelijke beperkingen zijn er bij het bestrijden van dieren en planten? Mag het groen bij monumenten zo maar aangepast worden?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is een basiskennis van de wetgeving vereist. Daarom organiseert Escala de opleiding "Wetgeving voor groendiensten". Tijdens deze opleiding krijgt u een toegankelijk overzicht van de wetgeving die belangrijk is voor een correcte werking van uw groendienst.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Hoofden en medewerkers van:
  • groendiensten
  • openbare werken
  • technische dienst
  • wegen
  • waterwerken
  • milieu
  • bosbeheer
 • Juridische dienst: dienst vergunningen
 • Schepenen groen en technische werkplaatsen

Programma

 • Kappen van bomen, ontbossing, herbebossen, kaalslag en handelingen schadelijk voor het bos
  • Wettelijk kader en krachtlijnen gerelateerd aan kappen, ontbossing, ...
   • Bosdecreet
   • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: vergunningen en vrijstellingen
   • Veldwetboek: plantafstanden, ladderrecht
   • Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen
   • Bomen binnen het landschapsdecreet/monumenten en landschappen
  • Acties
   • Kappen in een bos
   • Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (VCRO)
   • Kappen in natuur of landbouwgebied
   • Bebossing en herbebossing
   • Handelingen die het bos kunnen schaden
   • Kaalslag
  • Rechtspraak
  • Formulieren en nuttige sites
 • Plantafstanden, hoogtes bomen, hagen, ...
  • Wettelijk kader en krachtlijnen: veldwetboek en andere relevante bronnen (politiereglement, RUP, BPA, ...)
  • Rechtspraak
  • Formulieren en nuttige sites
 • Bestrijden van schadelijke diersoorten en plantaardige organismen (Soortenbesluit, bijlage 3)
 • Bermbesluit en beheersplannen
 • Natuur
  • Wettelijk kader
  • Beschermingsmaatregelen en mogelijkheden
   • Verbodsbepalingen
   • Voorkooprecht
   • Natuurvergunningsplicht
   • Meldingsplichtige wijzigingen
   • Zorgplicht
   • Ingreepregeling
   • Passende beoordeling
   • Vergunningsvoorwaarden
  • Rechtspraak
  • Formulieren
  • SBZ/Natura2000, VEN
 • Agentschap voor Natuur en Bos

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.