Veiligheid op de werkvloer en langs de weg


De juiste signalisatie
Opleiding Openbaar groenbeheer 140524

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men de juiste signalistie plaatsen op de werkvloer en langs de weg.

Introductie

Doordat veel organisaties uit de sociale economie (sociale- en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding, ...) met ongeschoold personeel werken in de groensector richten we dit uniek opleidingstraject in.

We bieden in dit traject een reeks van opleidingen aan omtrent veilig en ergonomisch werken met tuinmateriaal en tuinmachines, elementaire kennis van planten, correct plaatsen van omheiningen, verhardingen, ...

Kortom, een reeks van opdrachten waar uw werknemers dagdagelijks mee in contact komen.

Omschrijving

Tijdens dit traject maakt men kennis met de groenvoorziening in alle facetten, zowel wat betreft onderhoud  en werking tuingereedschap als gebruik. Men leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten rekening moet houden. Na het volgen van dit traject kan men  alle tuingereedschap veilig en ergonomisch hanteren.

Niet alleen het hanteren komt hier te sprake, ook de veiligheid op de werkvloer en op de wegcode. Het aanbrengen van de juiste signalisatie wordt in deze opleiding in de verf gezet.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle werknemers en begeleiders van de sociale- en beschutte werkplaatsen.

Voorkennis

Voor deze sessie is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De trainingsvorm is een praktijkgerichte instructie op het niveau van de werknemers van de beschutte- en sociale werkplaatsen.

Programma

  • Persoonlijke beschermmiddelen PBM's: welke en hoe gebruiken. Alle pbm's in functie van groenonderhoud
  • Veiligheid omtrent de tuinmachine: gebruik - praktijkoefening
  • Veilig gebruik tuinmachines - praktijkoefening
  • Wegcode theoretische uiteenzetting - praktijkoefening

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.