Veilig en ergonomisch werken met klein tuinmateriaal


Het veilig hanteren van klein tuinmateriaal zoals de spade, schop, hark, ...
Opleiding Openbaar groenbeheer 140520

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men klein tuin materiaal veilig en ergonomisch hanteren.

Introductie

Doordat veel organisaties uit de sociale economie (sociale- en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding, ...) met ongeschoold personeel werken in de groensector richten we dit uniek opleidingstraject in.

We bieden in dit traject een reeks van opleidingen aan omtrent veilig en ergonomisch werken met tuinmateriaal en tuinmachines, elementaire kennis van planten, correct plaatsen van omheiningen, verhardingen ,...

Kortom, een reeks van opdrachten waar uw werknemers dagdagelijks mee in contact komen.

Omschrijving

Tijdens deze sessie maakt men kennis met de groenvoorziening in alle facetten, zowel wat betreft onderhoud en werking van tuingereedschap als het gebruik ervan. Men  leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten rekening moet gehouden worden. Na het volgen van deze sessie kan men alle tuingereedschap veilig en ergonomisch hanteren. Tijdens deze sessie gaat het om klein tuinmateriaal zoals de spade, schop, hark, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle werknemers en begeleiders van de sociale- en beschutte werkplaatsen

Voorkennis

Voor deze sessie is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De trainingsvorm is een praktijkgerichte instructie op het niveau van de werknemers van de beschutte- en sociale werkplaatsen.

Programma

  • Persoonlijke beschermmingsmiddelen PBM's: welke en hoe gebruiken?
  • Veiligheid omtrent de tuinmachine: gebruik- en praktijkoefeningen
  • Basisonderhoud: dagelijks onderhoud- en praktijkoefeningen
  • Startklaar maken van tuinmachines en praktijkoefeningen
  • Veilig gebruik tuinmachines en praktijkoefeningen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.