Veilig en ergonomisch werken met de bosmaaier

Opleiding Openbaar groenbeheer 050001

Introductie

In deze opleiding leer je de bosmaaier bedienen met inachtneming van uw eigen veiligheid en die van anderen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij van groot belang.Je leert het basisonderhoud van de machine uitvoeren. Maar ook ergonomisch werken krijgt de nodige aandacht: je leert de bosmaaier en het draagstel correct afstellen. Je oefent bij het maaien van kruidachtige begroeiingen met een draadmaaier en een slagmes en houtige begroeiing zagen met een zaagblad. Je leert ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen bij dynamische werkzaamheden langs de weg.

Omschrijving

 • de bosmaaier bedienen
 • het belang van PBM's kennen
 • het dagelijks onderhoud uitvoeren
 • een draagstel correct afstellen
 • maaien met draad en slagmes

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers groenvoorziening openbare sector en maatwerkbedrijven
 • Personen die professioneel bezig zijn moet groenvoorziening

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Bouw en werking van de machine
 • Slijpen van het zaagblad
 • Monteren van zaagblad - draadkop
 • Dagelijks onderhoud
 • Draagstel afstellen
 • PBM en algemene veiligheid
 • Praktijk: maaien met draad en slagmes

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.