Plaatsen van afsluitingen met azobematten en kastanjehout

Opleiding Openbaar groenbeheer 140526

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men azobematten en kastanjedraad plaatsen en herstellen.

Introductie

Doordat veel organisaties uit de sociale economie (sociale- en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding, ...) met ongeschoold personeel werken in de groensector richten we dit uniek opleidingstraject in.

We bieden in dit traject een reeks van opleidingen aan omtrent veilig en ergonomisch werken met tuinmateriaal en tuinmachines, elementaire kennis van planten, correct plaatsen van omheiningen, verhardingen, enz.

Kortom, een reeks van opdrachten waar uw werknemers dagdagelijks mee in contact komen.

Omschrijving

Het gebruik van azobematten en kastanjehout komt steeds meer voor en zeker tijdens de werkzaamheden van deze sector, daarom deze opleiding waarin het correct plaatsen en herstellen van deze materialen aan bod komt.

Wenst u gebruik te maken van educatief verlof?

Deze sessie kan apart gevolgd worden, maar maakt ook deel uit van het opleidingstraject voor sociale economie. Binnen dit traject heeft u de keuze uit twee pakketten die beide recht geven op educatief verlof.

Neem voor meer informatie, contact op met ons!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle werknemers en begeleiders van de sociale- en beschutte werkplaatsen.

Voorkennis

Voor deze sessie is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De trainingsvorm is een praktijkgerichte instructie op het niveau van de werknemers van de beschutte -en sociale werkplaatsen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.