Opleidingstraject voor een professioneel groendak/ blauw-groendak


Groen-blauwe daken: klimaatrobuuste oplossingen voor onze steden
Blended Learning Openbaar groenbeheer 150039

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit opleidingstraject hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van een groendak een goed (in)zicht op het gehele plaatje. De deelnemers zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van een groendak en blauw-groendak op zich te nemen.

Introductie

GRATIS aangeboden!

Duurzaamheid heeft de voorbije jaren in het bouwbedrijf, zoals ook in vele andere sectoren, aan groot belang gewonnen. Maar ook klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt “meer groen” een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken.

Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Niet alleen voor particulieren zijn groendaken interessant (langere levensduur van de dakbedekking, warmte- en geluidsisolatie, esthetische voordelen en extra ruimte), ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit.

Naast meer groen in de leefomgeving en de warmteregulerende factor, zorgen groendaken ervoor dat een deel van het regenwater dat op het dak valt, vastgehouden wordt en terug verdampt. Bovendien helpen ze mee de piekafvoer bij zware buien af te vlakken.  Begroeide daken met extra waterbergingscapaciteit kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze ‘groen-blauwe’ daken kunnen regenwater tijdelijk of permanent vasthouden. Regenwater wordt vertraagd afgevoerd en/of wordt geabsorbeerd door het substraat en beplanting. Een groot gedeelte wordt teruggegeven aan de atmosfeer door verdamping. Het overige deel wordt (tijdelijk) op het dak geborgen, en kan bovendien gebruikt worden voor waterbevoorrading van groene gevels.

Omschrijving

Steeds meer mensen én overheden tonen dus interesse in de installatie van groendaken en groen-blauwe daken en dit betekent extra werk voor tuinaannemers, hoveniers, groenmedewerkers, dakwerkers, ... op voorwaarde uiteraard dat zij de kennis en de kunde hebben om deze groendaken professioneel aan te leggen en te onderhouden.
Ook voor (tuin-)architecten vormen groendaken en groen-blauwe daken een nieuwe uitdaging die hen opportuniteiten bieden.

Het is duidelijk dat aan het concept ‘groendaken’ en ‘groen-blauwe daken’ zowel tal van theoretische als tal van praktische zaken gekoppeld zijn. In het opleidingstraject wordt dan ook  ingezoomd op beide aspecten. Op deze manier hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van groendaken en groen-blauwe daken een zeer goed inzicht op het gehele plaatje.

De ruime kennis en het feit dat de cursus open staat voor diverse beroepsgroepen, biedt daardoor ook kansen op cross-sectorale samenwerking. De deelnemers (tuin- en algemene aannemers, tuinarchitecten, tuincentra en hun medewerkers, openbare besturen, studiebureaus, etc.) zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van groendaken en groen-blauwe daken op zich te nemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Dakwerkers en hun medewerkers
 • Openbare besturen
 • Ontwerpers
 • Architecten
 • Bouwpromotoren
 • Projectontwikkelaars

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

NIEUW!

De opleiding wordt deels online gegeven (het theoretische deel, met ruimte voor vragen en interactie: op twee avonden) en deels klassikaal (het meer praktijkgerichte deel op één volledige dag).

De online sessies bieden we telkens aan op woensdagavond van 19u00 tot 21u00:

 • sessie 1 volgt u eerst: online op 23/09 of 7/10 of 18/11 of 26/11 of 2/12
 • sessie 2 volgt u na sessie 1: online op 30/09 of 14/10 of 25/11 of 3/12 of 9/12

Het klassikale deel van de opleiding volgt u na de twee online sessies, we bieden dit deel van de opleiding vijf maal aan op zaterdag, op diverse locaties in Vlaanderen:

 • op 3/10 in Brugge
 • op 17/10 in Mechelen
 • op 28/11 in Leuven
 • op 5/12 in Genk
 • op 12/12 in Gent

U schrijft online in voor de opleiding waar u het klassikale deel zult volgen. Vermeld in het veld 'opmerkingen' duidelijk op welke data u de twee online sessies zult volgen. Enkel dan kunnen we u de correcte link doorsturen voor de gekozen sessies. U bent dus niet verplicht de online sessies te volgen die bij de gekozen (klassikale) opleiding vermeld staan.

Zowel de online sessies als het klassikale deel worden gratis aangeboden, in samenwerking met Syntra Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Wanneer een deelnemer echter minder dan 8 dagen voor de start van de cursus zijn deelname annuleert, zien we ons om organisatorische redenen genoodzaakt een administratieve kost van € 100,00 aan te rekenen.

Methodologie

Blended learning: twee online opleidingssessies, gevolgd door één dag klassikael leren.

groendak-1-3_2015-39.jpg
groendak-1-1_2015-39.jpg
groendak-1-2_2015-39.jpg

Programma

1. Wat zijn groendaken?

 • Uitzicht
 • Toepassingen: stedelijke en industriële toepassingen
 • Toestand in Vlaanderen: nog deels onbekend in Vlaanderen
 • Soorten: extensieve en intensieve groendaken

2. Voordelen en functies van een groendak

 • Voordelen:
  • Economisch: reductie renovatie – en energiekosten
  • Ecologisch: “stads-warmte-eiland”, verhogen luchtkwaliteit, verhogen biodiversiteit en creatie micro-klimaat
 • Functies:
  • Waterhuishouding: waterretentie
  • Geluidsdemping: geluidsabsorptie
  • Esthetiek: dak en gevelgroen
  • Biodiversiteit: habitat van dieren en planten

3. Ontwerp en bouw van groendaken

 • Gewicht en dakconstructies: advies architect
 • Waterkering en opbouw : EPDM en bitumen
 • Waterdichting: soorten dichtingen, watertest en inspectie
 • Wortelvastheid: wortelwerend, normen, materialen
 • Drainage: afvoer overtollig water, hellingsgraad, hellingsgraad
 • Waterretentie - wateropslag: materialen
 • Substraten: soorten en hun toepassingen

4. Innovaties: het ‘blauw-groen dak’

 • Extra wateropslagcapaciteit
 • Hergebruik water voor de dakbeplanting
 • Hergebruik water voor de gevelbegroeiïng
 • Het slimme blauw groene dak: gecontroleerd sturen van het water(her)gebruik: onderzoeksresultaten

5. Beplanting

 • Gevel- en dakbegroeiing: keuze in functie van uitvoering
 • Extensieve groendaken: stekken, pluggen, matten
 • Intensieve groendaken: mogelijkheden in functies van ontwerp en gewicht

6. Problemen en oplossingen: voorbeelden uit de praktijk

7. Onderhoud van groendaken: nazicht, bemesting en bestrijding

8. Nieuwe groendaken: aanpak en aanleg

9. Hoe bestaande daken omvormen tot groendaken: aanpak en aanleg

10. Subsidiemogelijkheden

 • Vlaamse Gemeenschap
 • Gemeentelijk

11. Praktijkoefening - praktijkmodel

 • Watertest - waterafvoer
 • Opbouw verschillende lagen: substraten
 • Aanleg

Karl Clement, Tuin- en landschapsarchitect en voorzitter van het WTCB-lab Groen Bouwen (Vlaio-project binnen het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

Johan Beernaert, projectmanager Groendaken binnen de Disaghor Group en Lid van de raad van bestuur van de VZW BFGG . (Belgische Federatie voor Groendaken en Gebruiksdaken).

Simon Perneel, zaakvoerder Green Building projects en voorzitter van de Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.