Opleidingstraject voor een professioneel groendak/ blauw-groendak


Groen-blauwe daken: klimaatrobuuste oplossingen voor onze steden
Blended Learning Openbaar groenbeheer 150039

Introductie

Duurzaamheid heeft de voorbije jaren in het bouwbedrijf, zoals ook in vele andere sectoren, aan groot belang gewonnen. Maar ook klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt “meer groen” een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken.

Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Niet alleen voor particulieren zijn groendaken interessant (langere levensduur van de dakbedekking, warmte- en geluidsisolatie, esthetische voordelen en extra ruimte), ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit.

Omschrijving

Steeds meer mensen én overheden tonen dus interesse in de installatie van groendaken en groen-blauwe daken en dit betekent extra werk voor tuinaannemers, hoveniers, dakwerkers, op voorwaarde uiteraard dat zij de kennis en de kunde hebben om deze groendaken professioneel aan te leggen en te onderhouden. Ook voor (tuin-)architecten vormen groendaken en groen-blauwe daken een nieuwe uitdaging die hen opportuniteiten bieden.

Het is duidelijk dat aan het concept ‘groendaken’ en ‘groen-blauwe daken’ zowel tal van theoretische als tal van praktische zaken gekoppeld zijn. In het opleidingstraject wordt dan ook bij voorkeur ingezoomd op beide aspecten. Op deze manier hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van groendaken en groen-blauwe daken een zeer goed inzicht op het gehele plaatje.

De ruime kennis en het feit dat de cursus openstaat voor diverse beroepsgroepen, biedt daardoor ook kansen op cross-sectorale samenwerking. De deelnemers (tuin- en algemene aannemers, tuinarchitecten, tuincentra en hun medewerkers, openbare besturen, studiebureaus, etc.) zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van groendaken en groen-blauwe daken op zich te nemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Dakwerkers en hun medewerkers
 • Openbare besturen
 • Ontwerpers
 • Architecten
 • Bouwpromotoren
 • Projectontwikkelaars

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Blended learning: twee online opleidingssessies, gevolgd door één dag klassikael leren.

groendak-1-3_2015-39.jpg
groendak-1-1_2015-39.jpg
groendak-1-2_2015-39.jpg

Programma

1. Wat zijn groendaken?

 • Uitzicht
 • Toepassingen: stedelijke en industriële toepassingen
 • Toestand in Vlaanderen: nog deels onbekend in Vlaanderen
 • Soorten: extensieve en intensieve groendaken

2. Voordelen en functies van een groendak

 • Voordelen:
  • Economisch: reductie renovatie – en energiekosten
  • Ecologisch: “stads-warmte-eiland”, verhogen luchtkwaliteit, verhogen biodiversiteit en creatie micro-klimaat
 • Functies:
  • Waterhuishouding: waterretentie
  • Geluidsdemping: geluidsabsorptie
  • Esthetiek: dak en gevelgroen
  • Biodiversiteit: habitat van dieren en planten

3. Ontwerp en bouw van groendaken

 • Gewicht en dakconstructies: advies architect
 • Waterkering en opbouw : EPDM en bitumen
 • Waterdichting: soorten dichtingen, watertest en inspectie
 • Wortelvastheid: wortelwerend, normen, materialen
 • Drainage: afvoer overtollig water, hellingsgraad, hellingsgraad
 • Waterretentie - wateropslag: materialen
 • Substraten: soorten en hun toepassingen

4. Innovaties: het ‘blauw-groen dak’

 • Extra wateropslagcapaciteit
 • Hergebruik water voor de dakbeplanting
 • Hergebruik water voor de gevelbegroeiïng
 • Het slimme blauw groene dak: gecontroleerd sturen van het water(her)gebruik: onderzoeksresultaten

5. Beplanting

 • Gevel- en dakbegroeiing: keuze in functie van uitvoering
 • Extensieve groendaken: stekken, pluggen, matten
 • Intensieve groendaken: mogelijkheden in functies van ontwerp en gewicht

6. Problemen en oplossingen: voorbeelden uit de praktijk

7. Onderhoud van groendaken: nazicht, bemesting en bestrijding

8. Nieuwe groendaken: aanpak en aanleg

9. Hoe bestaande daken omvormen tot groendaken: aanpak en aanleg

10. Subsidiemogelijkheden

 • Vlaamse Gemeenschap
 • Gemeentelijk

11. Praktijkoefening - praktijkmodel

 • Watertest - waterafvoer
 • Opbouw verschillende lagen: substraten
 • Aanleg

Karl Clement, Tuin- en landschapsarchitect en voorzitter van het WTCB-lab Groen Bouwen (Vlaio-project binnen het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

Simon Perneel, zaakvoerder Green Building projects en voorzitter van de Belgische Federatie Gevel- en Dakgroen

Johan Beernaert, projectmanager Groendaken binnen de Disaghor Group en Lid van de raad van bestuur van de VZW BFGG . (Belgische Federatie voor Groendaken en Gebruiksdaken).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.