Kwaliteitsbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte


Beeldbestekken meten en verrekenen en onkruidbeheer
Opleiding Openbaar groenbeheer 140968

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Onze opleiding kwaliteitsbestekken is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met beeldbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte. Na deze opleiding weet je hoe te meten en verrekenen aan de hand van goede voorbeelden en praktijkervaringen.

Introductie

Deze opleiding is de vijfde module binnen het opleidingstraject "Duurzaam beheer van openbaar groen".

In een tijd waarin het visuele aspect steeds belangrijker wordt, is het niet zo verwonderlijk dat kwaliteitsbestekken meer en meer in trek komen. Kwaliteitsbestekken maken het gemakkelijker om toezicht te houden, plus ze geven inzicht aan burgers en overheden wat men mag verwachten van een bepaald project.

Omschrijving

Deze opleiding is onmisbaar voor iedereen die te maken heeft met kwaliteitsbestekken en onkruidbeheer in de openbare groene ruimte. Tijdens de training leer je hoe te meten en verrekenen aan de hand van voorbeelden en praktijkervaringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot medewerkers die zich bezig houden met beleid, voorbereiding, toezicht of uitvoering van beeldbestekken. Dit kunnen medewerkers van opdrachtgevers (gemeenten, provincies of gewest) zijn. Dit zijn veelal beleidsmedewerkers, bestekschrijvers, toezichthouders, ... maar ook medewerkers van opdrachtnemers (sociale werkvoorzieningen, aannemers, etc.).

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.