Klimaatbestendige en biodiverse grasperken, hagen en houtkanten in de bebouwde omgeving


Masterclass Klimaat 3: verhoging van biodiversiteit en versterking van natuurlijke habitats in bebouwde omgeving
Mixed Klassikaal Openbaar groenbeheer 200617

Introductie

Lokale overheden staan voor belangrijke uitdagingen inzake het beheer van hun openbaar groen: hoe kunnen openbare groenaanleg en groenbeheer voor de toekomst klimaatrobuust, duurzaam, maar vooral ook financieel haalbaar georganiseerd worden?

Herkent u zich als openbaar bestuur in volgende uitdagingen:

 • Omwille van het afkoelend effect en de meerwaarde voor pleinen, straten, wijken, willen we heel wat extra openbaar groen voorzien, maar dit wordt teveel om te blijven onderhouden zoals in het verleden: we moeten met minder uren meer groen onderhouden, en zullen dus meer moeten inzetten op extensief beheer ...
 • Grasperken wekelijks blijven maaien kost teveel inzet aan arbeidsuren en genereert grote hoeveelheden maaiafval. Bovendien zorgen warme, droge zomers voor een verschraald beeld, en ongewenst veel onkruidgroei ...
 • Onkruidbeheer, maar ook ziekten en plagen, zijn sinds het pesticidendecreet een moeilijk verhaal: hoe kunnen we met steeds meer openbaar groen en minder intensief onkruidbestrijding deze problemen beheersbaar houden ...
 • De burger is ook kritisch: het openbaar domein moet er netjes bij liggen (anders wordt het snel een sluikstort), maar dit lukt maar moeilijk bij ongewijzigd beheer. Om succesvol te zijn, moet er voor deze veranderingsprocessen een draagvlak gecreëerd worden bij de bevolking ...

Deze masterclass is een stevige ondersteuning bij het uittekenen van deze groene transitie. Bovendien worden heel wat concrete oplossingen voor deze vraagstukken aangebracht.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze masterclass hebt u een breed inzicht in hoe openbaar groen op een klimaatbestendige, duurzame en betaalbare manier kan aangelegd en beheerd worden in bebouwde omgeving. Dankzij heel wat praktische voorbeelden en tips kan u met deze inzichten zeer concreet aan de slag.

Omschrijving

Deze masterclass wil beleidsverantwoordelijken en leidinggevenden van lokale besturen de nodige tools aanreiken om het openbaar groen in bebouwde omgeving futureproof te gaan uittekenen. En om tegelijkertijd het draagvlak hiervoor bij de burgers te borgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U bent beleidsverantwoordelijke, diensthoofd of beleidsmedewerker voor het openbaar domein bij een lokale overheid
 • U bent diensthoofd of leidinggevende  bij de groendienst of technische dienst van uw stad of gemeente
 • U bent ruimtelijk planner bij een studiebureau
 • U bent landschapsarchitect werkzaam in de publieke ruimte

Voorkennis

Als beleidsverantwoordelijke, leidinggevende of diensthoofd openbaar groen hebt u reeds een goed inzicht in de uitdagingen waar lokale besturen mee geconfronteerd worden bij toekomstige (her)aanleg en beheer van groene zones in het openbaar domein.

Methodologie

Deze vormingssessie is opgebouwd uit een luik informatie waar in essentie de actuele kennis en innovatieve oplossingen worden aangebracht, maar ook de praktische implementatie wordt belicht. Een tweede luik bestaat telkens uit interactie waarbij concrete casussen aangereikt en besproken worden; hierbij is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en reflectie.

Programma

 • ecologisch graslandbeheer
 • omvorming van grasvelden naar bloemrijk grasland en bloemenweiden
 • aanleg en beheer van inheemse houtkanten en gemengde hagen
  • opportuniteiten
  • aandachtspunten: biotische en abiotische omgevingsfactoren
  • periodiek en gefaseerd beheer
  • praktische oplossingen
  • goede praktijkvoorbeelden
  • valkuilen
  • betrekken van de burger: informeren, sensibiliseren, enthousiasmeren
2020-617-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Leen Herrewyn ging na haar studies Groenmanagement aan de slag bij Regionaal Landschap Houtland in West-Vlaanderen. Zij specialiseerde zich in natuurinrichtingstechnieken, en is reeds 16 jaar Stafmedewerker Landschap en Poelen. Vanuit deze functie begeleidde zij reeds talrijke lokale besturen bij het implementeren van een ecologisch beheer van de publieke groene ruimte.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.