Duurzame beplantingsconcepten


Van plantennnaam tot een geslaagd beplantingsplan
Opleiding Openbaar groenbeheer 170421

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kent u het verschil tussen traditioneel groenbeheer en duurzaam groenbeheer, kan u de duurzame ontwerpprincipes bij ontwerp & beheer toepassen en kunt u de bronnen en hulpmiddelen voor het opstellen van een duurzaam groenplan gebruiken.

Introductie

Deze opleiding is de derde module van het nieuwe opleidingstraject "Duurzaam beheer van openbaar groen".

Omschrijving

Een duurzaam beheer van groene ruimtes steunt voor een groot deel op een geslaagd gebruik van planten. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we niet zozeer individuele planten bij naam kunnen noemen en herkennen, maar wel inzicht verwerven in het algemeen functioneren van planten, hoe ze samenleven met andere planten en hoe ze reageren op externe factoren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • leidinggevenden van groendiensten, milieudiensten
 • studiediensten van overheden
 • studiebureaus openbaar groen
 • tuin- en landschapsarchitecten
 • tuinaannemers

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Programma

Biologie

 • hoe functioneren planten?
  • over groei, voortplanting, overlevingsstrategieën
 • hoe functioneren plantengemeenschappen?
  • over ecodynamiek, sociabiliteit, concurrerend vermogen, gelaagdheid, biotopen, niet-inheemse planten

De standplaats

 • abiotische factoren die een standplaats typeren
 • verschillende gangbare indelingen van standplaatsen
 • analyse van een gegeven standplaats: werkwijze en hulpmiddelen

Ontwerpen & aanleggen van duurzaam groen

 • traditionele verschillen tussen een natuurlijke en een aangelegde omgeving
 • principes voor 'ontworpen plantengemeenschappen'
 • planten combineren: verschillende benaderingen
  • o.a. statisch of dynamisch; plantkeuze in functie van standplaats, esthetiek en wildleven
 • voorbeelden van good & bad practices
 • methode voor het opstellen van een plantplan

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.