Duurzame beplantingsconcepten NIEUW

Opleiding Openbaar groenbeheer 170421

Introductie

Een duurzaam beheer van groene ruimtes steunt voor een groot deel op een geslaagd gebruik van planten. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we niet zozeer individuele planten bij naam kunnen noemen en herkennen, maar wel inzicht verwerven in het algemeen functioneren van planten, hoe ze samenleven met andere planten en hoe ze reageren op externe factoren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • leidinggevenden van groendiensten, milieudiensten
 • studiediensten van overheden
 • studiebureaus openbaar groen
 • tuin- en landschapsarchitecten
 • tuinaannemers

Voorkennis

geen voorkennis vereist

Toelatingsvoorwaarden

geen toelatingsvoorwaarden

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kent u het verschil tussen traditioneel groenbeheer en duurzaam groenbeheer, kan u de duurzame ontwerpprincipes bij ontwerp & beheer toepassen en kunt u de bronnen en hulpmiddelen voor het opstellen van een duurzaam groenplan gebruiken.

Programma

Biologie

 • hoe functioneren planten?
  • over groei, voortplanting, overlevingsstrategieën
 • hoe functioneren plantengemeenschappen?
  • over ecodynamiek, sociabiliteit, concurrerend vermogen, gelaagdheid, biotopen, niet-inheemse planten

De standplaats

 • abiotische factoren die een standplaats typeren
 • verschillende gangbare indelingen van standplaatsen
 • analyse van een gegeven standplaats: werkwijze en hulpmiddelen

Ontwerpen & aanleggen van duurzaam groen

 • traditionele verschillen tussen een natuurlijke en een aangelegde omgeving
 • principes voor 'ontworpen plantengemeenschappen'
 • planten combineren: verschillende benaderingen
  • o.a. statisch of dynamisch; plantkeuze in functie van standplaats, esthetiek en wildleven
 • voorbeelden van good & bad practices
 • methode voor het opstellen van een plantplan

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 11/03/2019 09:00 12:00
maandag 11/03/2019 13:00 16:00
maandag 18/03/2019 09:00 12:00
maandag 18/03/2019 13:00 16:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be