Basisopleiding Ecologisch Groenbeheerder


Een kennismaking met de diverse aspecten van duurzaam groenbeheer
Opleiding Openbaar groenbeheer 170419

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze instapcursus zijn de deelnemers in staat om vanuit de basisinzichten van duurzaam groenbeheer hun werk als groenbeheerder uit te voeren.

Introductie

Ecologie en duurzaamheid zijn begrippen die prominent aanwezig zijn in het maatschappelijke debat.

De regelgeving inzake milieukwaliteit, pesticidengebruik, normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater, beheer van de openbare domeinen, ... dwingen ons als groenbeheerders anders te gaan denken en handelen bij de uitvoering van onze opdrachten.

Ook de druk van de consument om milieuvriendelijk te werken in de private en openbare groene ruimte laat zich hoe langer hoe meer voelen.

Van de professionele groenbeheerder wordt verwacht dat hij of zij zorgt voor een mooie en gezonde leefomgeving: duurzaam groen, vrij van scheikundige meststoffen en pesticidengebruik, maar ook vrij van ziekten en plagen. En met minimale onkruiddruk en afvalproductie.

Het spreekt vanzelf dat deze uitdagingen slechts tot resultaat kunnen leiden als we voldoende inzicht verwerven in de natuurlijke processen die tot noodzakelijke ecologische evenwichten leiden. En we onze handelswijze inbedden in deze inzichten. Dit geldt bij uitstek voor iedereen die van de inrichting en het beheer van particuliere tuinen, bedrijfsterreinen of openbaar groen werk maakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • tuinarchitecten, leidinggevenden groendiensten, milieudiensten en sociale economie
  • tuinaannemers en hun medewerkers
  • ploegbazen en medewerkers van groendiensten steden en gemeenten
  • ploegbazen en medewerkers sociale economie

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.

Programma

De focus wordt in de cursus gelegd op vier cruciale domeinen:

  • Duurzaam bodemevenwicht als basis van ecologisch groenbeheer
  • Duurzame beplantingen en onkruidbeheersing
  • IPM als strategie voor beheersing van schadeverwekkers
  • Beheersplanning voor ecologisch groenbeheer in functie van de zorgplicht voor het milieu

Voor elk van deze onderwerpen wordt naast een beknopte theoretische benadering veel aandacht besteed aan concrete voorbeelden en praktische tips inzake werkmethodes.