Studiedag Omgeving 2021 (Grobbendonk)

Opleiding Omgevingsrecht 200217

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Omgevingsambtenaren (milieu en stedenbouw) van lokale en regionale overheden
  • Schepen en gedeputeerden bevoegd voor het domein omgeving
  • Handhavingsambtenaren en politie
  • Medewerkers intercommunales/AGB stads/omgevingsontwikkeling
  • GIS-ambtenaren
  • Beleidsverantwoordelijken, kabinetsmedewerkers
  • Studie- en architectenbureaus die optreden namens de overheid
  • Advocaten omgevingsrecht

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.