Studiedag Omgeving 2019


18 sessies door 18 topsprekers!
Opleiding Omgevingsrecht 190195

Introductie

Na 5 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening hebben we deze twee jaar geleden uitgebreid met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

Meer informatie en inschrijven: https://escala.be/events/studiedag-omgeving-2019

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren (stedenbouw/milieu)
 • Handhavers binnen politie e.a.
 • Architecten, studiebureaus die optreden namens een overheid
 • Advocaten
 • Landmeters
 • ...

Programma

De sessies rond Milieu konden vorig jaar opnieuw op veel belangstelling rekenen.

We kiezen dus opnieuw voor deze formule met sessies rond stedenbouw en milieu. Dit vanuit de invalshoeken planning, vergunning en handhaving. Dit jaar is er ook extra aandacht voor erfgoed.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u zelf kan kiezen.

Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest 4 sessies (uit 18 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

 • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
 • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
 • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
 • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen;
 • ...

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Volledige programma: https://escala.be/events/studiedag-omgeving-2019#programma

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.