Studiedag Omgeving 2018


Vanuit de invalshoeken planning, vergunning en handhaving
Opleiding Omgevingsrecht 180392

Introductie

Na 4 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening hebben we deze vorig jaar uitgebreid met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

Ook de sessies rond Milieu konden vorig jaar op veel belangstelling rekenen en werden positief beoordeeld.

We kiezen dus opnieuw voor deze formule met sessies rond stedenbouw en milieu en vanuit de invalshoeken planning, vergunning en handhaving.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u kan kiezen.

Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren.

Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw bestuur;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen.

Deze studiedag is ook erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaren (stedenbouw/milieu)
  • Handhavers binnen politie e.a.
  • Architecten, studiebureaus, landmeters
  • Advocaten

Voorkennis

Met onze studiedag richten we ons enerzijds naar medewerkers die nog maar beperkte ervaring hebben inzake ruimtelijke ordening. Voor hen zijn er de basissessies met één ster.

Daarnaast zijn er ook sessies rond specifieke topics voor mensen die reeds een stevige basiskennis hebben. De sessies voor gevorderden worden aangegeven met twee sterren.

Programma

U kunt uw keuze maken uit 16 topics (meer informatie kunt u vinden in het eventdossier via bovenstaande link).