Studiedag Omgeving 2017


Zestien boeiende workshops rond stedenbouw en milieu op één dag!
Opleiding Omgevingsrecht 150255

Omschrijving

Na 4 succesvolle edities van de studiedag Ruimtelijke Ordening breiden we de studiedag dit jaar uit met topics rond Milieu tot een volwaardige studiedag Omgeving.

Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt specifiek van belang voor ambtenaren uit de (lokale) besturen en organisaties die werken vanuit overheidsperspectief.

Uiteraard wordt in de verschillende sessies ook rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

U kiest 4 sessies (uit 16 sessies) die u het meest interesseren. Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig

Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw bestuur

Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen

Erkend als permanente vorming voor landmeters-experten: 1/2e van de effectieve uren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ambtenaren ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen en milieu-ambtenaren
  • Architecten, studiebureaus, landmeters en advocaten

Voorkennis

Met onze studiedag richten we ons enerzijds naar medewerkers die nog maar beperkte ervaring hebben inzake ruimtelijke ordening. Voor hen zijn er de basissessies met één ster.

Daarnaast zijn er ook sessies rond specifieke topics voor mensen die reeds een stevige basiskennis hebben. De sessies voor gevorderden worden aangegeven met twee sterren.

Programma

U kunt uw keuze maken uit 16 topics (meer informatie kunt u vinden in het eventdossier via bovenstaande link).