Over lussen, aanpassen, bijstellen en andere remediëring van vergunningsaanvragen

NIEUW

Introductie

Als omgevingsambtenaar wordt u soms geconfronteerd met vergunningsaanvragen die onvolledig zijn, waarbij onregelmatigheden opduiken, of waarbij wijzigingen zich opdringen tijdens of na het vergunningstraject.

Dit zijn netele dossiers waarin het belangrijk is om tijdig de juiste acties te ondernemen om bijvoorbeeld te vermijden dat een volledig nieuwe aanvraag moet worden ingediend.

In deze opleiding krijgt u een overzicht van de instrumenten die de regelgeving aanreikt om dergelijke dossiers correct en ‘creatief’ bij te sturen denk bv. aan de administratieve lus, de wijzigingslus, het opleggen van vergunningsvoorwaarden, het bijstellen van de omgevingsvergunning enzovoort.

Omschrijving

Een overzicht van de verschillende instrumenten om onvolledigheden of onregelmatigheden te remediëren en wijzigingen of bijstellingen door te voeren aan de omgevingsvergunning(saanvraag).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers diensten omgeving lokale besturen, Vlaamse overheid, GBA's en intercommunales betrokken bij stadsontwikkelingsprojecten, overheidsjuristen, advocaten omgevingsrecht in ondersteuning van publieke overheden.

Methodologie

Deze opleiding wordt interactief opgevat waardoor er ruimte is voor ervaringsuitwisseling, zowel positief als negatief, vragen, ...

Programma

Volgende aspecten komen aan bod:

  • Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
  • Administratieve lus
  • Wijzigingslus
  • Opleggen van vergunningsvoorwaarden met beperkte planaanpassing
  • Bijstellen van de omgevingsvergunning
  • Bestuurlijke lus
  • Een blik naar de toekomst met de conceptnota van de Vlaamse Regering van februari 2022: “Bijsturing van de regelgeving inzake de omgevingsvergunning”

Per topic worden telkens concrete voorbeelden meegegeven, relevante rechtspraak, ...

Deze opleiding wordt interactief opgevat waardoor er ruimte is voor ervaringsuitwisseling, zowel positief als negatief, vragen, ...

Mr Magali Van Landegem studeerde in 2015 af als master in de rechten aan de KU Leuven, met een specialisatie in het privaatrecht en een bijzondere interesse voor het vastgoedrecht. Daarna volgde ze een masteropleiding notariaat aan de KU Leuven en een master-na-master fiscaal recht aan de Université libre de Bruxelles (ULB). In 2017 startte Magali aan de balie van Kortrijk. Sinds 2018 is ze actief bij het advocatenkantoor Crivits & Persyn te Brugge waar ze zicht focust op de materies van de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning. Naast het dagelijks bijstaan van cliënten in het omgevingsrecht schrijft zij sinds 2021 bijdragen voor het juridisch tijdschrift STORM (thema's "Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu").

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.